משרדנו מתמחה במומחיות מיוחדת בייצוג וטיפול שוטף בעמותות, חברות לתועלת הציבור ומלכרים. עורך הדין שלומי סבג הינו חבר וועד במספר עמותות ומשמש כיועץ משפטי פנימי בעמותות נוספות.

 • משרדנו מלווה מלכרים משלב הקמתם וייעץ לכם באם כדאי להתחיל את פעילותכם כעמותה, חברה לתועלת הציבור וכיוצב'. זאת משקולי מיסוי, אחריות הבעלים, משיקולי תרומות, הכנסות, קבלת תקציבים ממשלתיים, השתתפות במכרזים וכיוצב'.
 • משרדנו מלווה עמותות ומלכרים משלב הקמתם והליך רישומם, וכן נותן ילהם יעוץ משפטי שוטף. משרדנו מטפל, בין היתר, בתחומי ניהול והגשת דוחות, התנהלות מול רשם העמותות, ייעוץ לנושאי המשרה בעמותה, הליכי ביקורת מטעם רשם העמותות ומשרדי הבריאות והרווחה, קבלת אישור ניהול תקין, גיוס תרומות, קבלת תקציבים ממשלתיים, השתתפות במכרזים ממשלתיים,  דיני עבודה, וייצוג בהליכים משפטיים.

בנוסף משרדנו מספק את השירותים הבאים לעמותות, חברה לתועלת הציבור ומלכרים:

 • רישום והקמה של עמותות, חברות לתועלת הציבור.
 • ייעוץ לגבי התאגדות מתאימה (כעמותה, חברה וכיוצב).
 • קבלת אישור ניהול תקין והיבטי מס והתאגדות שונים.
 • ביטוח המלכר וקבלת אישורים רגולטוריים שונים.
 • ייעוץ לנושאי משרה בעמותות, בישיבות הנהלה ודיני עבודה.
 • מתן מענה לביקורת מאת רשם העמותות.
 • ייעוץ משפטי שוטף.
 • מכרזים, תרומות והכנסות וקבלת תקציבים ממשלתיים.
 • ייצוג בתביעות שונות ובהליכים משפטיים.