החברה שלכם הפסיקה פעילות? החברה נרשמה כמפרת חוק והחובות לרשם החברות הולכים ותופחים?  אתם זקוקים לשירותי פירוק חברה מרצון של משרדנו! משרדנו מתמחה זה למעלה מ-15 שנים בפירוק חברה מרצון וביטול חובות אגרת רשם החברות.

בדף זה נסקור בהרחבה מהם השלבים השונים הכרוכים בפירוק חברה לא פעילה וכיצד יש להתנהל מול רשם החברות במהלך סגירת חברה לא פעילה מרצון. תוכלו גם להוריד מדריך מיוחד ללקוחות משרדנו. 

מה זה חברה לא פעילה ומדוע יש לפרק חברה לא פעילה?

 

הרבה עסקים מגיעים לאיזשהו שלב בו הם מעוניינים בהפסקת פעילותם ובחיסולם. הפסקת הפעילות של העסק יכולה להיות כתוצאה מקריסה כלכלית או מסיבה אחרת כגון חוסר פעילות. גם חברה יכולה להתפרק  כתוצאה מסיבה של חוסר פעילות בלבד. במצב כזה יש להביא לפירוק חברה לא פעילה (סגירת חברה לא פעילה) שכן, החברה צוברת חובות אגרה.  

כל עוד החברה רשומה במרשמי רשם החברות ולא חוסלה, היא עדיין מחוייבת בתשלום אגרה. היעדר פעילות לא מונע את המשך  החיוב באגרה.

הליך פירוק חברה המתאים לפירוק חברה לא פעילה הינו הליך פירוק חברה מרצון. שכן, פירוק כזה אינו נובע מלחץ כלכלי של נושים או מכורח כולשהו. פירוק חברה לא פעילה נובע מחוסר פעילות בלבד ומרצונם החופשי של בעלי המניות בחברה לפרקה, על מנת שלא לצבור חובות אגרה ועל מנת שהתיקים ברשויות המס השונות לא ימשיכו להתקיים ויסגרו. 

פירוק חברה מרצון בהליך מזורז

 

החל מיום 15.9.19 נכנס שינוי חדש לחוק החברות וכעת ניתן לפרק חברה לא פעילה מרצון בהליך מזורז. זהו הליך מהיר מאוד וניתן בעזרת הליך פירוק מרצון בהליך מזורז לקצר משמעותית את הליך הפירוק ל – 100 ימים ולהקל מאוד על ההליכים הבירוקרטיים הכרוכים בפירוק החברה.

חברה שאינה פעילה אשר קיבלה החלטה על פירוק מרצון בהליך מזורז באסיפה הכללית בהסכמת כל בעלי המניות שהשתתפו באסיפה, תגיש לרשם החברות בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז.

חברה לא פעילה לעניין זה הינה חברה שעונה על התנאים הקבועים בסעיף 342מא לחוק החברות התשנ"ט- 1999.

חברה שבקשתה לפירוק מרצון בהליך מזורז אושרה ע"י רשם החברות תחוסל ללא צורך בהגשת מסמכים נוספים בתום 100 ימים מיום אישור הבקשה, וזאת ככל שלא הוגשה התנגדות לפירוקה.

פירוק חברה לא פעילה

סגירת חברה לא פעילה פירוק חברה לא פעילה

פירוק חברה לא פעילה – סגירת חברה לא פעילה

פירוק חברה לא פעילה הוא עניין שבעיקרו הוא מאוד פרוצדורלי המורכב משלבים שונים ומתנהל מול רשם החברות. כל שלב בפירוק, מותנה בכך שרשם החברות אישר את השלב הקודם.

עורך דין שמתמחה בפירוק חברות מרצון, יבצע עבורכם שירות זה  ביעילות וידע לנווט אתכם בהצלחה בין השלבים השונים.

עורך דין וחשבונאי שלומי סבג בעל ניסיון של למעלה מ-15 שנים בצמרת משרדי עורכי הדין ורואי החשבון בישראל. אנו נסייע לכם לפרק את החברה הלא פעילה שלכם ולבטל את כל חובות האגרה, במקצועיות, במהירות ובהסדרים כספיים נוחים.

אלה השלבים השונים הכרוכים בפירוק חברה לא פעילה (סגירת חברה לא פעילה):

 1. יש לוודא שאכן החברה הפסיקה פעילות באופן תמידי ובעלי המניות והדירקטורים בחברה מעוניינים בפירוק החברה הלא פעילה.
 2. יש לוודא שהחברה אינה פעילה בהתאם להגדרת סעיף 342מא לחוק: אין לה נכסים, אין לה חובות (למעט חוב בשל אגרה שנתית שהחברה רשאית לקבל פטור ממנה מכח תקנות לפי סעיף 44 לחוק), אין הליכים משפטיים תלויים ועומדים שהחברה צד להם ולא מתנהלים נגדה הליכי אכיפה מנהליים לפי דין.
 3. יש לוודא אצל רשם המשכונות שלא קיימים על שם החברה שיעבודים או משכונים פעילים.
 4. יש לוודא באמצעות נסח חברה מרשם החברות שהחברה אינה בעלת מניות, דירקטורית או שותפה בתאגיד אחר.
 5. יש לשלוח הזמנה לאסיפה כללית של בעלי המניות, כאשר בהזמנה נקבע שבסדר יומה נכללה ההצעה בדבר פירוק מרצון בהליך מזורז.
 6. יש למסור את ההזמנה לאסיפה הכללית לבעלי המניות לפחות 21 ימים לפני מועד כינוסה, או בהסכמת כל בעלי המניות- במועד סמוך יותר לכינוסה.
 7. יש לכנס את האסיפה הכללית של החברה לקבלת ההחלטה על פירוק מרצון של החברה בהליך מזורז.
 8. על ההחלטה לפירוק מרצון בהליך מזורז להתקבל בהסכמת כל בעלי המניות שהשתתפו באסיפה הכללית.
 9.  
 10. יש להגיש לרשם החברות טופס "בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז".
 11. הבקשה תכלול הצהרת הדירקטורים כי התקיימו התנאים להיותה של החברה חברה לא פעילה וכי התקבלה החלטה על פירוק מרצון בהליך מזורז.
 12. על ההצהרה המוגשת במסגרת בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז יחתמו כל הדירקטורים בחברה או רובם.
 13. בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז תוגש לרשם החברות בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההחלטה על הפירוק באסיפה הכללית.
 14. מכיוון שבקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז כוללת תצהיר אשר יש להגישו כמסמך מקורי, הבקשה תוגש לרשם החברות באחת מהדרכים הבאות: משלוח בדואר, הפקדה בתיבת ההפקדה או בקבלת קהל אצל רשם החברות.
 15. יש לוודא שבבקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז נכללת החלטת החברה כיצד לנהוג במסמכי החברה המנויים בסעיף 124 לחוק, לאחר חיסולה, באופן שיישמרו לתקופה שלא תפחת משבע שנים.
 16. יש להסדיר את נושא האגרה השנתית לרשם החברות.
 17. אם האגרה לרשם החברות לא שולמה במלואה יש לנסות להגיש בקשת פטור מאגרה במסגרת בקשת הפירוק.
 18. לקבלת פטור מחובות האגרה במסגרת פירוק מרצון בהליך מזורז ניתן למלא את חלקו השלישי של טופס הבקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז.  
 19. זמן הטיפול: עד 30 ימי עבודה, מיום קבלת המסמכים ברשם החברות.
 20. לאחר בחינת המסמכים על ידי רשם החברות, יישלח מכתב אישור לבקשת החברה לפירוק מרצון בהליך מזורז או מכתב סירוב.
 21. לאחר אישור הבקשה, תת הסטטוס המשפטי של החברה משתנה ל-"בפירוק מרצון בהליך מזורז".
 22. דבר היותה של חברה בהליך פירוק מרצון מזורז יתפרסם למשך 90 יום באתר משרד המשפטים.
 23. בתום 100 ימים מאישור בקשת הפירוק מרצון בהליך מזורז, וככל שלא תוגש התנגדות- החברה תחוסל ואישור בדבר החיסול יישלח לחברה.
 

הורידו עכשיו את המדריך המלא לפירוק חברה מרצון

מאת עורך הדין והחשבונאי שלומי סבג

אתם בעלי מניות בחברה שאינה פעילה? החובות לרשם החברות הולכים ותופחים!!  הידעתם כי ניתן לייחס לבעלי השליטה והדירקטורים של החברה את חובות החברה לרשם החברות?

זה לא יגמר אם לא תסדרו!

מדריך זה סוקר בהרחבה את הוראות השונות והפרוצדורות הכרוכות בפירוק חברה מרצון של יחיד ובפירוק חברה מרצון של מספר בעלי מניות. כמו כן המדריך סוקר בהרחבה את האפשויות לבקש את ביטול האגרה ומחיקת חובות עבר.

קישורים שימושיים

רשות התאגידים

רשות המיסים – מעמ ומס הכנסה

איתור פרטי חברה

טפסים שימושיים

 • טופס בקשה למתן פטור מאגרת רשם החברות                                                        לחצו כאן להורדה ->->-> 
 • התנגדות לבקשת פירוק מרצון בהליך מזורז                                                             לחצו כאן להורדה ->->-> 
 • הודעה על שינוי מען                                                                                                     לחצו כאן להורדה ->->-> 
 • הודעה על פירוק מרצון ומינוי נאמן לחברת רבים                                                  לחצו כאן להורדה ->->->  
 • הודעה על פירוק מרצון ומינוי נמאן בחברת יחיד                                                  לחצו כאן להורדה ->->->  
 • בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז                                                                        לחצו כאן להורדה ->->-> 

חקיקה ותקנות

 • תקנות החברות (פירוק), תשמ"ג-1983                                                                לחצו כאן להורדה ->->->         
 • הוראות חוק החברות לפירוק חברה                                                                       לחצו כאן להורדה ->->-> 
 • חוק החברות (סעיפים לגבי חברה מפרה)                                                           לחצו כאן להורדה ->->-> 

חוזרים

הוראות רשם החברות לגבי חברה מפרה                                                          לחצו כאן להורדה ->->-> 

מאמרים אחרונים פרי משרדנו בתחום פירוק חברה מרצון