החברה שלכם הפסיקה פעילות? החברה נרשמה כמפרת חוק והחובות לרשם החברות הולכים ותופחים?  אתם זקוקים לשירותי פירוק חברה מרצון של משרדנו!

בדף זה נסביר לכם מהו פירוק מרצון של חברת יחיד במסלול הרגיל, שזהו מסלול מקוצר יותר לפירוק חברה מרצון. תוכלו גם להוריד מדריך ייחודי ללקוחות משרדנו בתחום פירוק חברות מרצון.

הייחודיות בפירוק חברה מרצון על-ידי משרדנו

משרדנו הינו משרד מוביל המתמחה זה למעלה מ-15 שנים בתחום הקמה ופירוק של חברות וביטול חובות אגרה לרשם החברות. במהלך התקופה הקמנו ופירקנו מאות חברות בתחומי עיסוק שונים. אנו מתחייבים לתת ללקוחותינו שירותי פירוק חברה מרצון מהירים, מקצועיים ובהסדרים כספיים הוגנים. אנו מציעים ללקוחותינו מגוון מסלולים לפירוק חברה מרצון כולל מסלול מזורז לפירוק חברות לא פעילות ומסלול מקוצר לפירוק וחיסול חברת יחיד.

אנו גם נדאג לביטול חובות ואגרות רשם החברות ולביטול שעבודים.

 

מה זה פירוק מרצון של חברת יחיד?

הליך של פירוק חברה מרצון הינו הליך פירוק חברה רצוני של בעלי המניות של החברה, ללא לחץ נושים, ואשר מתנהל מחוץ לכותלי בית המשפט.

 כאשר חברה מגיעה לקץ פעילותה וכאשר אין לחברה נושים אשר עלולים להיפגע בשל הליך הפירוק, בעלי המניות בחברה יכולים לפרק את החברה ולחסלה (להביא למחיקתה) ללא התערבות בית המשפט וללא צורך בנקיטת הליכים משפטיים. 

פירוק מרצון של חברת יחיד הינו הליך אשר מיועד לחברת יחיד פרטית, שאין לה התחייבויות או שיכולה לפרוע את חובותיה, לבצע מימוש לכל נכסיה ולסלק את כל התחייבויותיה בתוך 4-6 חודשים,  ובעל המניות היחיד שלה מעוניין לפרק אותה מרצונו.

אם לא ניתן לפעול בדרך של פירוק חברה מרצון יש לפנות לבית המשפט בבקשה לפירוק החברה או להגיש בקשה לפירוק החברה על ידי נושים.

"חברת יחיד" כהגדרתה בחוק החברות היא חברה בה רשום בעל מניות אחד, אדם ולא תאגיד, המכהן גם כדירקטור יחיד.   ניתן להפיק נסח חברה לבדיקת בעלי המניות והדירקטורים הרשומים בחברה .

עורך דין וחשבונאי שלומי סבג בעל ניסיון של למעלה מ-15 שנים בצמרת משרדי עורכי הדין ורואי החשבון בישראל. אנו נסייע לכם לפרק את החברה ולבטל את כל חובות האגרה, במקצועיות, במהירות ובהסדרים כספיים נוחים. 

מהם התנאים להצטרפות לפירוק מרצון של חברת יחיד בהליך המקוצר?

 לפירוק מרצון של חברת יחיד קיימים שני מסלולים לפירוק: פירוק מרצון במסלול הרגיל ופירוק מרצון במסלול מזורז:

 1. פירוק מרצון במסלול המזורז זהו הליך חדש שהתחיל החל מיום 15.9.19 ומיועד לחברות לא פעילות. חברות לא פעילות הן חברות שאין להן נכסים, אין להן חובות ולא מתקיימות כנגדן הליכים משפטיים או מנהליים. זהו הליך קצר יותר שלוקח עד 100 ימים.
 2. פירוק מרצון במסלול הרגיל מיועד לחברת יחיד שיכולה לפרוע את חובותיה, לבצע מימוש לכל נכסיה ולסלק את כל התחייבויותיה בתוך 4-6 חודשים,  ובעל המניות היחיד שלה מעוניין לפרק אותה מרצונו.

פירוק מרצון של חברת יחיד בהליך הרגיל

למי מיועד הליך פירוק מרצון של חברת יחיד?

 

הליך של פירוק מרצון של חברת יחיד מיועד לחברה בה קיים בעל המניות אחד המכהן כדירקטור היחיד בחברה. עליכם לוודא כי יש בחברה בעל מניות אחד המכהן גם כדירקטור יחיד בחברה (אדם ולא תאגיד). תוכלו להפיק נסח חברה באתר האינטרנט של רשם החברות על מנת לבדוק מי בעלי המניות והדירקטורים המכהנים בחברה.

על בעל המניות והדירקטור היחיד להצהיר על כושר פירעון של החברה, ולקבל החלטה על פירוק מרצון ועל מינוי נאמן ליישום הליכי הפירוק, בהיותו האסיפה הכללית של בעלי המניות.

נאמן הוא מי שמונה על ידי החברה ליישום הליכי פירוק החברה. בעל המניות והדירקטור היחיד בחברה יכול למנות את עצמו כנאמן ויכול למנות אחר- כל אדם יכול להתמנות כנאמן, וכן תאגיד או אזרח זר.

על בעל המניות והדירקטור היחיד בחברה להודיע לרשם החברות על החלטת החברה על פירוק מרצון ועל מינויו כנאמן או מינוי אחר כנאמן.

מהם התנאים להצטרפות לפירוק חברה של יחיד מרצון בהליך הרגיל?

לפירוק חברה שבה יש רק בעל מניות אחד ישנם מספר תנאים מצטברים:

 1. יש לוודא כי החברה אינה בעלת מניות, דירקטורית או שותפה בתאגיד אחר.
 2. פירוק חברה של יחיד מורכב משני שלבים שונים. יש להגיש את מסמכי השלב השני לאחר שהתקבל מרשם החברות אישור על השלב הראשון. 

 

 1. לא ניתן להשלים חיסול של חברה עד להסדרת כל חובות האגרה באמצעות תשלום או על ידי קבלת פטור. כל עוד חברה אינה מחוסלת סופית היא תמשיך לצבור חובות אגרה שימנעו את סיום הליך הפירוק.
 2.  לפני עריכת דו"ח סופי על המפרק לפעול להסדרת חובות האגרה. בקשה לפטור מאגרה שנתית תיבדק רק כאשר סטטוס החברה מוגדר כ"חברה בפירוק מרצון" לאחר השלמת הגשת מסמכי השלב השני בהליכי הפירוק השונים.
 3. לא ניתן להשלים חיסול חברה בטרם יוסרו כל השעבודים לחובת החברה או לטובתה. לבדיקת שעבודים ניתן להפיק נסח חברה בתשלום.

 

שלב ראשון בפירוק מרצון של חברת יחיד במסלול הרגיל – הגשת הודעה על פירוק מרצון ומינוי נאמן הכוללת תצהיר כושר פירעון 

השלב הראשון של פירוק חברת יחיד מרצון במסלול הרגיל מתחיל בהגשת טופס הנקרא "הודעה על פירוק מרצון ומינוי נאמן לחברת יחיד" לרשם החברות. על טופס זה לכלול את הפרטים הבאים:

 • תצהיר כושר פירעון, חתום בידי בעל המניות והדירקטור היחיד בחברה, כי בדק היטב את מצב עסקי החברה ולדעתו החברה יכולה לשלם את חובותיה במלואם בתוך 12 חודשים מתחילת פירוקה.
 • פרטי הנאמן בעל המניות בחברה אם לא מינה עצמו לנאמן (שם מלא, תעודת זהות ,כתובת וכתובת דואר אלקטרוני).
 • מועד קבלת ההחלטה בחברה.
 • דבר הודעתו של הנאמן לנושים הידועים לו על החלטת החברה על פירוק מרצון.
 • דבר הסכמתו וחתימתו של הנאמן לכהן בתפקיד (אם בעל המניות לא מינה עצמו לנאמן).

שימו לב: על הנאמן להודיע לרשם החברות בתוך 21 יום מיום קבלת החלטת החברה על פירוק מרצון באסיפה הכללית על החלטת החברה על פירוק מרצון ועל מינויו. יש להגיש את המסמך מקורי או חתום על ידי עורך דין כנאמן למקור בכל עמוד. אם אחד מהדירקטורים הוא תושב חוץ לארץ, או תושב ישראל ואינו דובר עברית, יש לפעול על פי ההנחיות לאימות החתימה ותרגום המסמך. השירות ניתן ללא עלות.

זמן הטיפול הוא עד 30 ימי עבודה מיום קבלת המסמכים ברשם החברות. לאחר בחינת המסמכים על ידי רשם החברות, יישלח מכתב אישור הכולל הנחיות להמשך התהליך או מכתב סירוב לאחר אישור הבקשה.

במידה שהבקשה תאושר הסטטוס המשפטי של החברה משתנה ל-"בפירוק מרצון". הערה בדבר שינוי הסטטוס המשפטי של החברה ל- "בפירוק מרצון" תתפרסם באתר רשם החברות. 

לתשומת ליבכם, לא ניתן להשלים הליך פירוק אם קיימים על שם החברה שיעבודים או משכונים פעילים, אם החברה בעלת מניות, דירקטורית או שותפה בתאגיד אחר. כמו כן, לא ניתן להשלים חיסול של חברה עד להסדרת כל חובות האגרה.

שלב שני בפירוק מרצון של חברת יחיד: הגשת הודעה על כינוס אסיפה כללית והצגת הדוח המסכם + פטור מאגרה

לאחר שהנאמן (בעל המניות והדירקטור בחברה או נאמן אחר שמינה) סיים ליישם את הליכי הפירוק וערך דוח מסכם של פעילותו, עליו לזמן ולכנס אסיפה כללית של בעל מניות היחיד בחברה, שעל סדר יומה דיון בדוח. על הנאמן להודיע לרשם החברות על כך שכונסה האסיפה, ולצרף להודעה את פרוטוקול האסיפה ואת הדוח המסכם.לפני הגשת השלב השני יש לוודא כי נשלחו מסמכי השלב הראשון ואושרו על ידי רשם החברות וכי החברה בסטטוס "בפירוק מרצון". לתשומת הלב: באפשרותכם לבדוק את סטטוס החברה בקובץ מאגר החברות באתר רשם החברות, במידע החינמי הבסיסי הפתוח לציבור, או על ידי הפקת נסח חברה

מהם המסמכים שנדרש להגיש לרשם החברות בשלב השני של פירוק מרצון של חברת יחיד במסלול הרגיל?

יש להגיש בשלב השני את המסמכים הבאים:

 1. הגשת טופס הזמנה לאסיפה כללית של החברה, שעל סדר יומה דיון בדוח המסכם. הזמנה לאסיפה כללית סופית של החברה תימסר ותתפרסם חודש לפני המועד לכינוסה בצירוף הדוח המסכם שערך הנאמן. באפשרות הנאמן להשתמש בנוסח המוצע של רשם החברות על מנת לפרסם באתר משרד המשפטים את ההזמנה לאסיפה הכללית בצירוף הדוח המסכם. ההזמנה תכלול פרטים לגבי שם הנאמן וחתימתו, מועד, שעת, ומקום קיום האסיפה, פירוט בדבר סדר יומה של האסיפה הכולל דיון בדוח המסכם של הנאמן והחלטה כיצד לנהוג במסמכי החברה המנויים בסעיף 124 לחוק החברות ובמסמכי הנאמן לאחר חיסול החברה. כמו כן, ההזמנה תכלול את הדוח המסכם שערך הנאמן המפרט כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה.

את ההזמנה לאסיפה הכללית בצירוף הדוח המסכם ניתן לשלוח לרשם החברות 30 ימים לפני מועד האסיפה כאשר הנאמן יחתום על ההזמנה.

 1. הגשת טופס  הודעה על הצגת דוח הנאמן בפני האסיפה הכללית – חברת יחיד – ההודעה תכלול את הודעתו של הנאמן כי התכנסה אסיפה כללית שעל סדר יומה דיון בדוח המסכם, מועד כינוס האסיפה הכללית, פרטי הנאמן וחתימתו.  את ההודעה על הצגת דוח הנאמן בפני האסיפה הכללית ניתן לשלוח לרשם החברות באמצעות דואר אלקטרוני. על הנאמן להודיע לרשם החברות בתוך שבוע על הצגת הדוח המסכם בפני האסיפה הכללית.

על הנאמן לצרף להודעה כאמור את פרוטוקול האסיפה הכללית והעתק הדוח המסכם שהוצג באסיפה. הודעה שלא תכלול מסמכים מצורפים אלו תידחה. בדוח המסכם שצורף להודעה יצוין כי כל נכסי החברה מומשו, כל התחייבויותיה סולקו, והחברה פרעה מלוא חובותיה למעט חובות אגרה לרשם החברות אשר יוסדרו בטרם חיסול החברה. ניסוח שלא יציין את האמור לעיל, יידחה.  על הדו"ח להיות חתום על ידי הנאמן.

הסדרת חובות האגרה השנתית לרשם החברות בפירוק חברת יחיד מרצון במסלול הרגיל

 יש לשים לא ניתן להשלים חיסול מרצון של חברה עד להסדרת כל חובות האגרה באמצעות: בקשת פטור מאגרה במסגרת הליך פירוק או תשלום אגרה.
לקבלת פטור מחובות האגרה במסגרת פירוק מרצון של חברת יחיד ניתן למלא את חלקו השני של טופס ההודעה על הצגת דוח הנאמן בפני האסיפה הכללית – חברת יחיד. 

מהו אופן הטיפול בבקשה לפירוק מרצון של חברת יחיד במסלול הרגיל?

 

החל מיום 15.9.19, ניתן להגיש בקשה לפירוק מרצון של חברת יחיד ללא עלות וללא צורך בעמלת פירסום ברשומות.

זמן הטיפול בבקשה לפרסום הזמנה לאסיפה כללית אצל רשם החברות: עד 7 ימי עבודה מיום שליחת המסמכים באמצעות דואר אלקטרוני לרשם החברות.
לאחר בדיקת המסמכים על ידי רשם החברות, יישלח מכתב אישור הכולל הנחיות להמשך התהליך או מכתב סירוב באמצעות הדואר האלקטרוני, לכתובת הדואר האלקטרוני ממנה נשלחו המסמכים.
לאחר אישור בקשה לפרסום הזמנה לאסיפה כללית ניתן יהיה לראות את פרסום ברשומות המתפרסמות באתר משרד המשפטים.

זמן הטיפול בהודעה על הצגת דוח הנאמן בפני האסיפה הכללית: עד 30 ימי עבודה, מיום קבלת המסמכים ברשם החברות.
לאחר בדיקת המסמכים על ידי רשם החברות, יישלח מכתב אישור על חיסול החברה או מכתב סירוב.

לאחר אישור הבקשה, הסטטוס המשפטי של החברה משתנה ל-"מחוסלת מרצון".

הערות חשובות לגבי פירוק מרצון של חברת יחיד במסלול הרגיל

 

לתשומת ליבכם, לא ניתן להשלים הליך פירוק במקרים הבאים:

 • אם קיימים על שם החברה שעבודים או משכונים פעילים. לבדיקת שיעבודים, ניתן להפיק נסח חברה בתשלום.  לבדיקת משכונים לטובת החברה, עליכם לפנות למוקד רשות התאגידים – רשם המשכונות.
 • אם החברה בעלת מניות, דירקטורית או שותפה בתאגיד אחר.
 • לא ניתן להשלים חיסול של חברה, עד להסדרת כל חובות האגרה באמצעות:  בקשת פטור מאגרה במסגרת הליך פירוק  (ניתן לבקש פטור על גבי הטופס "הודעה על הצגת דוח הנאמן בפני האסיפה הכללית- חברת יחיד" או באמצעות בקשה רגילה למתן פטור במסגרת הליך פירוק חברה), או על ידי תשלום אגרה.

פירוק מרצון של חברת יחיד בהליך הרגיל

מהו פירוק מרצון בהליך מזורז של חברת יחיד?

 

הליך פירוק מרצון מזורז של חברת יחיד הינו הליך חדש שהחל מיום 15.9.19. הליך זה מיועד לפירוק מזורז של חברות לא פעילות.

חברה לא פעילה לעניין זה הינה חברה שעונה על התנאים הקבועים בסעיף 342מא לחוק החברות התשנ"ט- 1999 – כלומר אין לה נכסים, אין לה התחייבויות ואין כנגדה הליכים משפטיים או מנהליים.

חברה שאינה פעילה ואשר מעוניינת להתפרק מרצון בהליך מזורז צריכה לקבל  החלטה על פירוק מרצון בהליך מזורז באסיפה הכללית בהסכמת כל בעלי המניות שהשתתפו באסיפה.

חברה שבקשתה לפירוק מרצון בהליך מזורז אושרה ע"י רשם החברות תחוסל ללא צורך בהגשת מסמכים נוספים בתום 100 ימים מיום אישור הבקשה, וזאת ככל שלא הוגשה התנגדות לפירוקה.

מהו פירוק מרצון בהליך מזורז של חברת יחיד?

 

הליך פירוק מרצון מזורז של חברת יחיד הינו הליך חדש שהחל מיום 15.9.19. הליך זה מיועד לפירוק מזורז של חברות לא פעילות.

חברה לא פעילה לעניין זה הינה חברה שעונה על התנאים הקבועים בסעיף 342מא לחוק החברות התשנ"ט- 1999 – כלומר אין לה נכסים, אין לה התחייבויות ואין כנגדה הליכים משפטיים או מנהליים.

חברה שאינה פעילה ואשר מעוניינת להתפרק מרצון בהליך מזורז צריכה לקבל  החלטה על פירוק מרצון בהליך מזורז באסיפה הכללית בהסכמת כל בעלי המניות שהשתתפו באסיפה.

חברה שבקשתה לפירוק מרצון בהליך מזורז אושרה ע"י רשם החברות תחוסל ללא צורך בהגשת מסמכים נוספים בתום 100 ימים מיום אישור הבקשה, וזאת ככל שלא הוגשה התנגדות לפירוקה.

פירוק מרצון בהליך מזורז של חברת יחיד

מהם התנאים להצטרף להליך פירוק מרצון מזורז של חברת יחיד?

 

כדי שחברת יחיד תוכל להצטרף להליך פירוק מרצון מזורז, היא צריכה לעמוד בשלושה תנאים מצטברים:

 1. החברה אינה פעילה בהתאם להגדרת סעיף 342מא לחוק החברות. התנאים להיותה של החברה לא פעילה לפי חוק החברות הם: אין לה נכסים, אין לה חובות (למעט חוב בשל אגרה שנתית שהחברה רשאית לקבל פטור ממנה מכח תקנות לפי סעיף 44 לחוק), אין הליכים משפטיים תלויים ועומדים שהחברה צד להם ולא מתנהלים נגדה הליכי אכיפה מנהליים לפי דין.
 2. ההחלטה על פירוק מרצון של החברה בהליך מזורז התקבלה באסיפה כללית של החברה שבסדר יומה נכללה הצעה בדבר פירוק מרצון בהליך מזורז, בהסכמת כל בעלי המניות שהשתתפו בה. 
 3. ההזמנה לאסיפה הכללית שבסדר יומה נכללה ההצעה בדבר פירוק מרצון בהליך מזורז נמסרה לבעלי המניות לפחות 21 ימים לפני מועד כינוסה, או בהסכמת כל בעלי המניות- במועד סמוך יותר לכינוסה.

איזה מסמכים יש להגיש לרשם החברות בפירוק חברת יחיד בהליך מזורז?

 

יש להגיש לרשם החברות טופס בקשה לפירוק חברת יחיד מרצון בהליך מזורז. שירות זה ניתן ללא עלות. טופס הבקשה כולל מספר חלקים:

 1. הצהרת הדירקטורים כי התקיימו התנאים להיותה של החברה חברה לא פעילה וכי התקבלה החלטה על פירוק מרצון בהליך מזורז. על ההצהרה המוגשת במסגרת בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז יחתמו כל הדירקטורים בחברה או רובם. בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז תוגש לרשם החברות בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההחלטה על הפירוק באסיפה הכללית.
 2. החלטת החברה כיצד לנהוג במסמכי החברה המנויים בסעיף 124 לחוק, לאחר חיסולה, באופן שיישמרו לתקופה שלא תפחת משבע שנים.
 3. הסדרת חובות האגרה השנתית. לקבלת פטור מחובות האגרה במסגרת פירוק מרצון בהליך מזורז ניתן למלא את חלקו השלישי של טופס הבקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז.

איזה מסמכים יש להגיש לרשם החברות בפירוק חברת יחיד בהליך מזורז?

 

מכיוון שבקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז כוללת תצהיר אשר יש להגישו כמסמך מקורי, הבקשה תוגש לרשם החברות באחת מהדרכים הבאות:

 1. משלוח בדואר: לרשות התאגידים בירושלים.
 2. הפקדה בתיבה: בלשכות ירושלים ותל אביב בלבד.
 3. קבלת קהל: בלשכותירושלים ותל אביב בלבד.

משלוח בדואר אלקטרוני: לא ניתן בשלב זה.

מהלך הטיפול בבקשה לפירוק מרצון של חברת יחיד בהליך מזורז?

זמן הטיפול בבקשה הוא עד 30 ימי עבודה, מיום קבלת המסמכים ברשם החברות. לאחר בחינת המסמכים על ידי רשם החברות, יישלח מכתב אישור לבקשת החברה לפירוק מרצון בהליך מזורז או מכתב סירוב. לאחר אישור הבקשה, תת הסטטוס המשפטי של החברה משתנה ל-"בפירוק מרצון בהליך מזורז".
דבר היותה של חברה בהליך פירוק מרצון מזורז יתפרסם למשך 90 יום באתר משרד המשפטים.

בתום 100 ימים מאישור בקשת הפירוק מרצון בהליך מזורז, וככל שלא תוגש התנגדות- החברה תחוסל ואישור בדבר החיסול יישלח לחברה.
לתשומת ליבכם, לא ניתן לאשר בקשת פירוק מרצון בהליך מזורז אם קיימים על שם החברה שיעבודים או משכונים פעילים או אם החברה בעלת מניות, דירקטורית או שותפה בתאגיד אחר.

פירוק מרצון בהליך מזורז

בקשה לפטור מאגרה שנתית לרשם החברות

 

במסגרת הליך פירוק חברה מרצון ניתן לבקש גם פטור מאגרה שנתית לרשם החברות. חברה הנמצאת בהליך פירוק יכולה לקבל פטור מאגרה שנתית, רק החל מהשנה שלאחר השנה שבה התיק שלה ברשות המיסים סווג כלא פעיל או סגור.

לדוגמא: חברה הפסיקה את פעילותה הכספית ב 2010, אבל בפועל, סגרה את התיק ברשות המיסים רק בשנת 2015. החברה תוכל לקבל פטור רק החל משנת 2016 ואילך.

ישנם שני מסלולים להגשת בקשה לפטור מאגרה שנתית, לפי סטטוס התיק של החברה ברשויות המס: מסלול ראשון –  לחברות עם תיק סגור ברשויות המס, מסלול שני – לחברות עם תיק פתוח ברשויות המס.

הורידו עכשיו את המדריך המלא לפירוק חברה מרצון

מאת עורך הדין והחשבונאי שלומי סבג

אתם בעלי מניות בחברה שאינה פעילה? החובות לרשם החברות הולכים ותופחים!!  הידעתם כי ניתן לייחס לבעלי השליטה והדירקטורים של החברה את חובות החברה לרשם החברות?

זה לא יגמר אם לא תסדרו!

מדריך זה סוקר בהרחבה את הוראות השונות והפרוצדורות הכרוכות בפירוק חברה מרצון של יחיד ובפירוק חברה מרצון של מספר בעלי מניות. כמו כן המדריך סוקר בהרחבה את האפשויות לבקש את ביטול האגרה ומחיקת חובות עבר.

קישורים שימושיים

רשות התאגידים

רשות המיסים – מעמ ומס הכנסה

איתור פרטי חברה

טפסים שימושיים

 • טופס בקשה למתן פטור מאגרת רשם החברות                                                        לחצו כאן להורדה ->->-> 
 • התנגדות לבקשת פירוק מרצון בהליך מזורז                                                             לחצו כאן להורדה ->->-> 
 • הודעה על שינוי מען                                                                                                     לחצו כאן להורדה ->->-> 
 • הודעה על פירוק מרצון ומינוי נאמן לחברת רבים                                                  לחצו כאן להורדה ->->->  
 • הודעה על פירוק מרצון ומינוי נמאן בחברת יחיד                                                  לחצו כאן להורדה ->->->  
 • בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז                                                                        לחצו כאן להורדה ->->-> 

חקיקה ותקנות

 • תקנות החברות (פירוק), תשמ"ג-1983                                                                לחצו כאן להורדה ->->->         
 • הוראות חוק החברות לפירוק חברה                                                                       לחצו כאן להורדה ->->-> 
 • חוק החברות (סעיפים לגבי חברה מפרה)                                                           לחצו כאן להורדה ->->-> 

חוזרים

הוראות רשם החברות לגבי חברה מפרה                                                          לחצו כאן להורדה ->->-> 

מאמרים אחרונים פרי משרדנו בתחום פירוק חברה מרצון