החברה שלכם הפסיקה פעילות? החברה נרשמה כמפרת חוק והחובות לרשם החברות הולכים ותופחים?  אתם זקוקים לשירותי פירוק חברה מרצון של משרדנו! משרדנו מתמחה זה למעלה מ-15 שנים בפירוק חברה מרצון וביטול חובות אגרת רשם החברות.

 בדף זה ניתן לכם את כל המידע שאתם זקוקים לו בהתנהלות מול רשם החברות בפירוק חברה מרצון.  תוכלו גם להוריד מדריך מיוחד ללקוחות משרדנו. 

הייחודיות בפירוק חברה מרצון על-ידי משרדנו

משרדנו הינו משרד מוביל המתמחה זה למעלה מ-15 שנים בתחום הקמה ופירוק של חברות וביטול חובות אגרה לרשם החברות. במהלך התקופה הקמנו ופירקנו מאות חברות בתחומי עיסוק שונים. אנו מתחייבים לתת ללקוחותינו שירותי פירוק חברה מרצון מהירים, מקצועיים ובהסדרים כספיים הוגנים. אנו מציעים ללקוחותינו מגוון מסלולים לפירוק חברה מרצון כולל מסלול מזורז לפירוק חברה לא פעילה ומסלול מקוצר לפירוק וחיסול חברת יחיד.

אנו גם נדאג לביטול חובות ואגרות רשם החברות ולביטול שעבודים.

דגשים בהתנהלות מול רשם החברות בפירוק מרצון של חברה בהליך מזורז

אספנו לפניכם את הדגשים העיקריים בהתנהלות מול רשם החברות בפירוק מרצון של חברה בהליך הרגיל:

 1. יש לוודא מה הליך הפירוק המתאים לחברה – הליך רגיל או מזורז. הליך מזורז לחברה שאינה פעילה והליך רגיל לחברה פעילה.
 2. יש לוודא כי החברה יכולה לפרוע את כל התחייבויותיה תוך שנה. 
 3.  יש לוודא כי החברה אינה בעלת מניות, דירקטורית או שותפה בתאגיד אחר. 

 4.  פירוק חברה ברשם החברות מורכב משני שלבים שונים, כאשר כל שלב תלוי באישור השלב הקודם על-ידי רשאי החברות. 

 5. יש להגיש לרשם החברות את מסמכי השלב השני רק לאחר שהתקבל מרשם החברות אישור תקינות על השלב הראשון

 6. יש לשים לב כי תוקפו של תצהיר כושר פירעון הוא 5 חודשים בלבד מיום קבלתו ברשם החברות. 

 7. מועד קבלת תצהיר כושר הפירעון אצל רשם החברות הוא התאריך המופיע על חותמת "הנתקבל" על גבי הטופס ביום קליטתו. יש להגיש את מסמכי השלב השני תוך 5 חודשים. לאחר מועד זה פג תוקפו של התצהיר ויש להתחיל את תהליך פירוק חברה מההתחלה

 8. לא ניתן להשלים פירוק חברה עד להסדרת כל חובות האגרה בין באמצעות תשלום או באמצעות קבלת פטור. 

 9. לא ניתן להשלים את פירוק חברה אם קיימים על שם החברה שיעבודים פעילים. לבדיקת שיעבודים באפשרותכם להפיק נסח חברה בתשלום. 

 10. אם החברה היא בעלת מניות בתאגיד אחר או דירקטורית, ההמלצה היא למחוק אותה קודם (כבעלת מניות או דירקטור) ממרשמי התאגיד האחר ואחר כך לפרק את החברה מרצון

 11. יש לוודא כי ימונה לחברה נאמן אשר בעל ניסיון בכך ויהיה מוסכם על כל בעלי מניות החברה (בעיקר כשיש התחייבויות לפרוע)

 12. יש לוודא כי לפחות 75% מבעלי המניות בחברה מסכימים לפירוק החברה מרצון. 

 13. יש לוודא כי החברה יכולה לפרוע את כל התחייבויותיה תוך שנה

דגשים בהתנהלות מול רשם החברות בפירוק מרצון של חברה בהליך הרגיל

אספנו לפניכם את הדגשים העיקריים בהתנהלות מול רשם החברות בפירוק מרצון של חברה בהליך מזורז:

 1. יש לוודא מה הליך הפירוק המתאים לחברה – הליך רגיל או מזורז. הליך מזורז לחברה שאינה פעילה והליך רגיל לחברה פעילה.
 2. יש לוודא שאכן החברה הפסיקה פעילות באופן תמידי ובעלי המניות והדירקטורים בחברה מעוניינים בפירוק החברה הלא פעילה.
 3. יש לוודא שהחברה אינה פעילה בהתאם להגדרת סעיף 342מא לחוק: אין לה נכסים, אין לה חובות (למעט חוב בשל אגרה שנתית שהחברה רשאית לקבל פטור ממנה מכח תקנות לפי סעיף 44 לחוק), אין הליכים משפטיים תלויים ועומדים שהחברה צד להם ולא מתנהלים נגדה הליכי אכיפה מנהליים לפי דין.
 4. יש לוודא שלא קיימים על שם החברה שיעבודים או משכונים פעילים ושהחברה אינה בעלת מניות, דירקטורית או שותפה בתאגיד אחר.
 5. יש לשלוח לבעלי המניות הזמנה לאסיפה כללית של בעלי המניות, כאשר בהזמנה נקבע שבסדר יומה נכללה ההצעה בדבר פירוק מרצון בהליך מזורז. יש למסור את ההזמנה לאסיפה הכללית לבעלי המניות לפחות 21 ימים לפני מועד כינוסה (ניתן בהסכמת כל בעלי המניות למסור במועד סמוך יותר לכינוסה).
 6. יש לכנס את האסיפה הכללית של החברה לקבלת ההחלטה על פירוק מרצון של החברה בהליך מזורז. על ההחלטה לפירוק מרצון בהליך מזורז להתקבל בהסכמת כל בעלי המניות שהשתתפו באסיפה הכללית.
 7. יש להגיש לרשם החברות טופס "בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז", כאשר בקשה זאת תכלול הצהרת הדירקטורים כי התקיימו התנאים להיותה של החברה חברה לא פעילה וכי התקבלה החלטה על פירוק מרצון בהליך מזורז.
 8. על ההצהרה המוגשת במסגרת בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז יחתמו כל הדירקטורים בחברה או רובם.
 9. בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז תוגש לרשם החברות בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההחלטה על הפירוק באסיפה הכללית.
 10. יש לשלוח לרשם החברות את המסמכים המקוריים בלבד.
 11. אם קיים חוב אגרה לרשם החברות יש לנסות להגיש בקשת פטור מאגרה במסגרת בקשת הפירוק.
 12. לקבלת פטור מחובות האגרה במסגרת פירוק מרצון בהליך מזורז ניתן למלא את חלקו השלישי של טופס הבקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז. 
 13. לאחר שהבקשה תאושר, תת הסטטוס המשפטי של החברה משתנה ל-"בפירוק מרצון בהליך מזורז".
 14. דבר היותה של חברה בהליך פירוק מרצון מזורז יתפרסם למשך 90 יום באתר משרד המשפטים.
 15. בתום 100 ימים מאישור בקשת הפירוק מרצון בהליך מזורז, וככל שלא תוגש התנגדות- החברה תחוסל ואישור בדבר החיסול יישלח לחברה. 
 16. לא ניתן להשלים פירוק חברה עד להסדרת כל חובות האגרה בין באמצעות תשלום או באמצעות קבלת פטור.

הורידו עכשיו את המדריך המלא לפירוק חברה מרצון

מאת עורך הדין והחשבונאי שלומי סבג

אתם בעלי מניות בחברה שאינה פעילה? החובות לרשם החברות הולכים ותופחים!!  הידעתם כי ניתן לייחס לבעלי השליטה והדירקטורים של החברה את חובות החברה לרשם החברות?

זה לא יגמר אם לא תסדרו!

מדריך זה סוקר בהרחבה את הוראות השונות והפרוצדורות הכרוכות בפירוק חברה מרצון של יחיד ובפירוק חברה מרצון של מספר בעלי מניות. כמו כן המדריך סוקר בהרחבה את האפשויות לבקש את ביטול האגרה ומחיקת חובות עבר.

קישורים שימושיים

רשות התאגידים

רשות המיסים – מעמ ומס הכנסה

איתור פרטי חברה

טפסים שימושיים

 • טופס בקשה למתן פטור מאגרת רשם החברות                                                        לחצו כאן להורדה ->->-> 
 • התנגדות לבקשת פירוק מרצון בהליך מזורז                                                             לחצו כאן להורדה ->->-> 
 • הודעה על שינוי מען                                                                                                     לחצו כאן להורדה ->->-> 
 • הודעה על פירוק מרצון ומינוי נאמן לחברת רבים                                                  לחצו כאן להורדה ->->->  
 • הודעה על פירוק מרצון ומינוי נמאן בחברת יחיד                                                  לחצו כאן להורדה ->->->  
 • בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז                                                                        לחצו כאן להורדה ->->-> 

חקיקה ותקנות

 • תקנות החברות (פירוק), תשמ"ג-1983                                                                לחצו כאן להורדה ->->->         
 • הוראות חוק החברות לפירוק חברה                                                                       לחצו כאן להורדה ->->-> 
 • חוק החברות (סעיפים לגבי חברה מפרה)                                                           לחצו כאן להורדה ->->-> 

חוזרים

הוראות רשם החברות לגבי חברה מפרה                                                          לחצו כאן להורדה ->->-> 

מאמרים אחרונים פרי משרדנו בתחום פירוק חברה מרצון