סגירת חברה רשם החברות – מפת דרכים

סגירת חברה רשם החברות – מפת דרכים

מאת עורך הדין והחשבונאי שלומי סבג, LLB-ACU

כפי שסקרנו בהרחבה במאמרנו הקודמים, ישנם שני שלבים עיקריים לסגירת חברה רשם החברות. הכוונה לסגירת חברה מרצון בהליך הרגיל שבה יש מספר בעלי מניות ואשר יכולה לפרוע את התחייבויותיה ולמכור את נכסיה בתוך 12 חודשים ממועד קבלת ההחלטה על פירוק.  התקדמות בכל שלב תלויה באישור השלב הקודם על-ידי רשם החברות. על מנת לפשט את ההליכים והשלבים השונים בפירוק חברה מרצון מול רשם החברות, ערכנו לפניכם את מאמר זה, שישמש כמעין "מפה" להתמצאות בפרצודורה מול רשם החברות בפירוק חברה מרצון.

שלב ראשון בסגירת חברה רשם החברות: הגשת תצהיר כושר פירעון לרשם החברות, כינוס האסיפה הכללית ומינוי נאמן על הליכי הפירוק:

 • המסמכים נחתמים בחותמת "נתקבל" הכוללת תאריך. 
 • המסמכים מועברים לגורמים המטפלים ונבדקים מול נתוני החברה המעודכנים במרשם.באפשרותכם לבדוק מה  מצב הטיפול בפנייה.
  • אישור הבקשה: מכתב האישור הכולל הנחיות להמשך התהליך נשלח בדואר ישראל לכתובת החברה כפי שרשומה ברשם החברות. לבדיקת כתובת החברה.
  • אישור הבקשה: סטטוס החברה משתנה מ"פעילה" לפירוק מרצון".
  • אם ההנאמן על הליכי הפירוק  עדכן את כתובת הדואר האלקטרוני, מכתב האישור הכולל הנחיות להמשך, יישלח לכתובת זו.
  • אם לא עודכנה כתובת הדואר האלקטרוני, מכתב האישור יישלח בדואר ישראל לכתובת הנאמן החברה כפי שצוינה בטופס ההודעה בשלב הראשון.
 • סירוב לבקשה:
  • מכתב הסירוב נשלח בדואר ישראל לכתובת החברה כפי שרשומה ברשם החברות.לבדיקת כתובת החברה
  • המסמכים המקוריים נסרקים לתיק החברה. 
 • זמן הטיפול: עד 45 ימי עבודה מיום קבלת המסמכים.

שלב שני לפירוק מרצון של חברה עם מספר בעלי מניות בהליך הרגיל: כינוס אסיפה כללית והצגת הדוח המסכם

לאחר שהנאמן סיים ליישם את הליכי הפירוק וערך דוח מסכם של פעילותו, עליו לזמן ולכנס אסיפה כללית של החברה שעל סדר יומה דיון בדוח. על הנאמן להודיע לרשם החברות על כך שכונסה האסיפה, ולצרף להודעה את פרוטוקול האסיפה ואת הדוח המסכם.

לפני הגשת השלב השני יש לוודא כי נשלחו מסמכי השלב הראשון ואושרו על ידי רשם החברות וכי החברה בסטטוס "בפירוק מרצון". באפשרותכם לבדוק את סטטוס החברה בקובץ מאגר החברות באתר רשם החברות, במידע החינמי הבסיסי הפתוח לציבור, או על ידי הפקת נסח חברה. 

 • המסמכים נחתמים בחותמת "נתקבל" הכוללת תאריך. 
 • המסמכים מועברים לגורמים המטפלים ונבדקים מול נתוני החברה המעודכנים במרשם.באפשרותכם לבדוק מה  מצב הטיפול בפנייה.
  • אישור הבקשה:
   • סטטוס החברה משתנה מ"פירוק מרצון" ל"מחוסלת מרצון".
   • אם הנאמן עדכן את כתובת הדואר האלקטרוני, מכתב האישור יישלח לכתובת זו.
   • אם לא עודכנה כתובת הדואר האלקטרוני, מכתב האישור יישלח בדואר ישראל לכתובת נאמן החברה כפי שצוינה בטופס ההודעה בשלב הראשון.
  • סירוב לבקשה:
   • אם הנאמן עדכן את כתובת הדואר האלקטרוני, מכתב הסירוב יישלח לכתובת זו.
   • אם לא עודכנה כתובת הדואר האלקטרוני, מכתב הסירוב נשלח בדואר ישראל לכתובת נאמן החברה כפי שצוינה בטופס ההודעה בשלב הראשון. 
   • המסמכים המקוריים נסרקים לתיק החברה. 
  • זמן הטיפול: עד 45 ימי עבודה מיום קבלת המסמכים.

בנוסף, בסעיף 2 לטופס מבקשים פטור מאגרה שנתית. לרשותכם שני מסלולים להגשת בקשה לפטור מאגרה שנתית, לפי סטטוס התיק של החברה ברשויות המס: מסלול ראשון –  לחברות עם תיק סגור ברשויות המס, מסלול שני לחברות עם תיק פתוח ברשויות המס.

עורך דין וחשבונאי שלומי סבג בעל ניסיון של למעלה מ-15 שנים בצמרת משרדי עורכי הדין ורואי החשבון בישראל. עורך דין וחשבונאי בעל ניסיון רב והוא מתמחה בפירוק חברות מרצון, פטור מאגרות וביטול חובות אגרה מרשם החברות.

 האמור במאמר זה הינו לידע כללי בלבד וכל המסתמך עליו עושה זאת על דעתו בלבד. אנו ממליצים לגשת ליעוץ משפטי פרטני.  

כתיבת תגובה