סגירת חברה רשם החברות – מפת דרכים

מאת עורך הדין והחשבונאי שלומי סבג, LLB-ACU כפי שסקרנו בהרחבה במאמרנו הקודמים, ישנם שני שלבים עיקריים לסגירת חברה רשם החברות. הכוונה לסגירת חברה מרצון בהליך הרגיל שבה יש מספר בעלי…

להמשך קריאה סגירת חברה רשם החברות – מפת דרכים

עיצומים כספיים על חברה ודירקטורים בחברה

מאת עורך הדין והחשבונאי שלומי סבג, LLB-ACU ישנן בישראל מאות אלפי חברות שמעולם לא התחילו פעילות או שחדלו מלפעול ולעיתים אינן פעילות שנים רבות, אך הן עדיין ממשיכות לקבל מידי…

להמשך קריאה עיצומים כספיים על חברה ודירקטורים בחברה

מהי חברה מפרה

מאת עורך הדין והחשבונאי שלומי סבג, LLB-ACU כל חברה חייבת בתשלום אגרה שנתית לרשם החברות והגשת דוח שנתי. האגרה מתבססת על "רישום" ולא על" פעילות". לכן, כל עוד החברה היא בסטאטוס…

להמשך קריאה מהי חברה מפרה