בדף זה נסביר לכם מהי בדיקת BDI לפי תעודת זהות (בדיקה פרסונלית). כמו כן, נסביר ונדגים כיצד נראים דוחות BDI, וכיצד כל אחד יכול לדעת מה דו"ח ה – BDI שלו. משרדנו מתמחה ובעל הישגים משמעותיים בתחום מאגרי המידע של חברת BDI, בתחום רישום BDI שלילי ובתחום מחיקת רישום שלילי BDI. אנו ממליצים שתקבעו פגישה בהקדם לבדיקה ותיקון דו"ח ה- BDI שלכם.  

 

חברת BDI הינה כאמור "האח הגדול" אשר אוספת מידע עליכם ממקורות המידע השונים ומעבירה אותו לנותני האשראי.

חוק שירות נתוני אשראי מסמיך את חברת BDI (בי די איי) לאסוף מידע (המותר בחוק) על אנשים פרטיים ולספק את המידע לצורך התקשרויות כספיות כגון: מתן הלוואה, מכירת נכסים, השכרת נכסים, המחאת זכויות וחובות ולצורך תהליך של גיוס עובדים. על סמך המידע שחברת BDI מעבירה אודותיכם נקבע האם לתת לכם אשראי.

 לכן גם סביר להניח כי כל אדם אשר ביקש בשלב כזה או אחר אשראי עבר בדיקת BDI לפי תעודת זהות על-ידי נותן האשראי כדי לגלות האם יש לו BDI שלילי (המידע לגבי אותו אדם יופיע גם בגין פעילותיו כעוסק או כעסק).

בדיקת BDI לפי תעודת זהות והסבר כיצד נראים דוחות BDI

חברת BDI הינה כאמור "האח הגדול" אשר אוספת מידע עליכם ממקורות המידע השונים ומעבירה אותו לנותני האשראי.

חוק שירות נתוני אשראי מסמיך את חברת BDI (בי די איי) לאסוף מידע (המותר בחוק) על אנשים פרטיים ולספק את המידע לצורך התקשרויות כספיות כגון: מתן הלוואה, מכירת נכסים, השכרת נכסים, המחאת זכויות וחובות ולצורך תהליך של גיוס עובדים. על סמך המידע שחברת BDI מעבירה אודותיכם נקבע האם לתת לכם אשראי.

 לכן גם סביר להניח כי כל אדם אשר ביקש בשלב כזה או אחר אשראי עבר בדיקת BDI לפי תעודת זהות על-ידי נותן האשראי כדי לגלות האם יש לו BDI שלילי (המידע לגבי אותו אדם יופיע גם בגין פעילותיו כעוסק או כעסק).

בדיקת BDI לפי תעודת זהות

בדיקת BDI לפי תעודת זהות

 

כל בדיקת BDI (בדיקת בי די אי) היא אישית ונעשית פרסונלית על כל אדם לפי מספר תעודת הזהות שלו. יחד עם זאת גם למידע על פי שם וכתובת יש חשיבות שכן, חלק מההליכים המשפטיים הינם שמית ולא לפי מספר תעודת זהות (חברת BDI אוספת את כל סוגי המידע עליכם).

כמפורט להלן, כל אדם יכול להזמין מחברת BDI, דו"ח עיון ודוח עצמי שלו, וכך ניתן לדעת איזה מידע קיבלה ונתנה אודותיו חברת BDI.

 

שירות "פרסונל צ'ק" של חברת BDI

במסגרת שירות נתוני האשראי שחברת BDI (בי די אי) נותנת מתוקף היותה בעלת רישיון שירות נתוני אשראי ממשרד המשפטים, חברת BDI (בי די איי) מפעילה שירות שנקרא "פרסונל צ'ק'. שירות זה מאפשר לה להנפיק דוח אשראי צרכני על לקוחות פרטיים ועוסקים.

בהתאם לאמור באתר של חברת BDI (בי די אי), שירות "פרסונל צ'ק" מאפשר לנותני האשראי לקבל מידע רלבנטי אודות עמידה בהתחייבויות כספיות של אנשים פרטיים. לטענתה של חברת BDI (בי די איי) שירות נתוני האשראי שלה "פרסונל צק" מקטין את הסיכון במתן אשראי ומאפשר הגדלת האשראי ללקוחות "טובים".

כמו כן, שירות נתוני האשראי של חברת BDI (בי די אי) מאפשר בדיקת מידע על עמידת לקוחות פרטיים בהתחייבויות כספיות, בדיקת לקוחות פרטיים, בדיקת ערבים, בדיקה לפני מתן אשראי, בדיקה לפני השכרת נכסים, בדיקה לפני קבלת עובדים.             

דוח האשראי הצרכני  Check Personal של חברת BDI (בי די אי) משקף את יכולת העמידה של הצרכן בהתחייבויותיו הכספיות בהתאם למידע הפיננסי המוצג בדו"ח .  בדיקת BDI לפי תעודת זהות והיא פרסונלית לאדם מסוים או עוסק (כלומר המידע יופיע גם בגין פעילותכם בעסק שהינו על שמכם).    

כיצד נראה דו"ח בדיקת BDI לפי תעודת זהות ודוח נתוני האשראי של חברת BDI (בי די איי)

דו"ח נתוני האשראי של חברת BDI (בי די איי) הינו כאמור פרסונלי לפי תעודת הזהות ומכיל מידע כללי אודות הלקוח וכן שני סוגים של נתוני אשראי: מידע חיובי ומידע שלילי. כאשר ישנו מידע השלילי הדוח מכונה גם BDI שלילי. המידע השלילי והחיובי נאסף ממקורות המידע השונים ומוצג לתקופת זמן שונות. 

דוגמא לעמוד הראשון של דו"ח אשראי צרכני של חברת BDI (בי די איי)

בדיקת BDI לפי תעודת זהות

דוגמא לעמוד השני של דו"ח אשראי צרכני של חברת BDI (בי די איי)

בדיקת BDI לפי תעודת זהות

לקוח יכול להזמין שני סוגים של דוחות אודותיו: דוח עצמי ודוח עיון.

דוח עצמי

זהו דו"ח שניתן לקבל אחת ל-12 חודשים מחברת BDI (בי די איי)  ללא תשלום.  דוח זה הינו זהה לדוח אותו קיבל מבקש הדוח הלקוח . בדוח עצמי לא מופיעים שמות מקורות המידע המדווחים, מספרי תיקי הוצל"פ ושמות הגורמים שקיבלו את הדוח של הלקוח .

דו"ח עיון

דו"ח זה ניתן לקבל אחת לחצי שנה ללא תשלום ומופיעים בו כל נתוני האשראי של הלקוח הכוללים את כל המידע הקיים ברשות חברת BDI (בי די איי)   (כולל מידע שלא יופיע בדוח העצמי לדוגמא- מידע שהתיישן).

דו"ח העיון כולל גם את שמות מקורות המידע שמסרו את הדיווחים, ואת מבקשי דוח האשראי הצרכני של הלקוח בששת החודשים האחרונים. 

גם הדוח העצמי וגם דוח עיון, למעשה כל בדיקת BDI לפי תעודת זהות והיא פרסונלית לאדם מסוים. לכן, גם מומלץ לקחת עורך דין אשר יכול לסייע לכם במחיקת רישום שלילי BDI.

ניסיון משרדנו מלמד כי ישנם מקרים רבים בהם ישנו רישום שגוי, או רישום שניתן לתקן או למחקו. אנו נדע לכוון אתכם, לבדוק את הנתונים אודותיכם, להצליבם עם המידע שיש לגביכם ונייעץ לכם נכונה האם ומה ניתן למחוק או לתקן מהדו"ח אודותיכם.

מקורות המידע – הגופים שמוסרים מידע אודותינו

הגופים המשמשים כמקורות מידע בבדיקת בי די אי ומחויבים למסור מידע אודות הלקוחות ומועדי ההתיישנות (הפסקת מסירת המידע) הם: 

  • כנ"ר- כונס הנכסים הרשמי (נתונים לגבי פשט"ר, כינוס נכסים, הפטר וכו').
  • נתונים מלשכת לשכת הוצל"פ (המידע מוצג עד 5 שנים ממועד פתיחת התיק.
  • בנק ישראל: לנתונים לגבי "לקוח מוגבל" או "לקוח מוגבל חמור" כמשמעם בחוק שיקים בלי כיסוי. עד 3 שנים ממועד סיום ההגבלה.
  • תאגידים בנקאיים או מנפיקי כרטיסי חיוב: הכוונה להתראות ללקוח שהינו בעל חשבון על כוונה לנקוט הליכים לגביית חוב או סירוב שיקים. המידע מוצג עד 5 שנים ממועד משלוח מכתב ההתראה.
  • מקורות מוסמכים: עסק (לפרט לבנקים או מנפיקי כרטיס אשראי) שמתקיימים לגביו התנאים הנקובים בחוק.
  • בתי המשפט: הכוונה לנתונים לפי סעיף 7 לחוק החברות לפיהם בית המשפט קבע שבעל מניה בחברה לא יוכל להיות דירקטור או מנהל כללי של חברה או להיות מעורב, במישרין או בעקיפין, בייסוד חברה או בניהולה.

כאשר אחד ממקורות המידע מעביר מידע כולשהו אודות הלקוח, אזי הדוח מכונה דוח BDI שלילי.

מידע חיובי: הכוונה למידע אודות אשראי שניתן ללקוח מתאגידים בנקאיים שונים ( לדוגמא הלוואות שניתנו ללקוח והלקוח עומד בפרעונן ומסגרות אשראי). נדגיש כי ניתן ואף רצוי ניתן להרחיב את המידע החיובי הנאסף על לקוח לפי הסכמתו בכתב. לקוח המבקש כי בעל רישיון שירות נתוני אשראי יאסוף וימסור עליו נתונים חיוביים, ימסור לבעל הרישיון הודעה חתומה על-ידו לגבי רצונו.

הורידו עכשיו את המאמר אודות רישום שלילי בחברת BDI וב D&B

מאת עורך הדין והחשבונאי שלומי סבג
הבנק סירב לתת לכם הלוואה? קיבלתם משכנתא בריביות גבוהות במיוחד? ייתכן מאוד שהסיבה לכך הינה רישום שלילי בחברת BDI או בחברת D&B.  חברות BDI (בי די איי) ו D&B (דן אנד ברדסטריט), הינן חברות אשר אוסופות את כל נתוני האשראי עלינו מהגופים השונים, כגון בנקים, כרטיסי אשראי, הוצאה לפועל, כונס הנכסים, בנק ישראל וכיוצב'. כל המידע הזה נשמר אצלן לפרק הזמן המותר בחוק, ומועבר בצורה של דו"ח נתוני אשראי לנותני האשראי השונים (כגון בנקים וחברות כרטיסי אשראי) בצורה של דו"ח נתוני אשראי של חברת   BDI (בי די איי) ודו"ח נתוני אשראי של  D&B (דן אנד ברד סטריט). לא תמיד דו"ח BDI הוא גזרת גורל ופעמים רבות יש בו ליקויים שניתן לתקן.  אנו משוכנעים כי תמצאו במאמר זה עזר רב.   

קישורים שימושיים

בנק ישראל – מערכת נתוני אשראי

משרד המשפטים הרשות להגנת הפרטיות –  מידע מרשם שירותי נתוני אשראי

בנק ישראל – מערכת לשיתוף נתוני אשראי

חברת בי די איי – BDI

חברת דן אנד ברדסטריט – D&B

חקיקה

תקנות נתוני אשראי, תשע"ח                            לחצו כאן להורדה ->->-> 
צו נתוני אשראי (אגרות)                                     לחצו כאן להורדה ->->-> 

רישוי לשכות אשראי

מסגרת תהליך רישוי לשכות אשראי                 לחצו כאן להורדה ->->-> 

חוזרים

מאמרים אחרונים פרי משרדנו בתחום BDI שלילי ומחיקת רישום שלילי BDI​

מאמרים אחרונים פרי משרדנו בתחום תיקון BDI שלילי