מעוניינים לשים קץ לחובות ולהביא למחיקת החובות ולהפטר מחובות? מחפשים עורך דין למחיקת חובות? עורך דין לחדלות פירעון (פשיטת רגל לפי החוק החדש)? עורך דין להסדר חוב? משרדנו מתמחה זה למעלה מ-15 שנים במחיקת חובות, חדלות פירעון (פשיטת רגל בהליך החדש), והסדר חוב (לרבות הסדר חוב בהוצאה לפועל או הסדר חוב ללא הליך פשיטת רגל).

 בדף זה ניתן לכם את כל המידע שאתם זקוקים לו אודות הסדר חוב. נסביר לכם למה הכוונה הסדר חוב וכיצד ניתן להביא למחיקת חובות באמצעות הסדר חוב. בנוסף נסביר לכם מה זה הסדר חוב לפי סעיף 321 לחוק חדלות פירעון, שזהו הליך חדש להסדר חובות.  תוכלו גם להוריד מדריך מיוחד ללקוחות משרדנו.

מה זה הסדר חוב?

 הסדר חוב מוגדר על פי חוק חדלות פירעון החדש כהסדר בין חייב שהוא יחיד או תאגיד לבין בעלי העניין בהסדר או סוג שלהם, שעניינו שינוי בתנאי הפירעון של חוב.

הסדר חוב בין החייב לנושיו יכול להיעשות בכל שלב מהתהליך המשפטי (נניח בכל שלב משלבי פשיטת הרגל או חדלות הפירעון או ההוצאה לפועל) ואף לפני התהליך המשפטי ועל פי הסדר החוב נקבע פירעונו של החוב. בהסדר חוב נכון ניתן גם להגיע למחיקת חובות והפטר.

מה זה הסדר חוב לפי חוק חדלות פירעון החדש? לפי סעיף 321 לחוק חדלות פירעון

סעיף 321 לחוק חדלות פירעון החדש, מאפשר ליחיד להגיע להסדר חוב עם הנושים שלא במסגרת צו לפתיחת הליכים. סעיף זה הינו המקביל של סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל שבוטלה (הפטר שהיה ללא פשיטת חובות ומחיקת חובות בלי פשיטת רגל).

בכך יכול היחיד החייב לקבל הפטר ומחיקת חובות אף ללא הדרך הארוכה של חדלות פירעון (כפי שיכל קודם לקבל הפטר ללא פשיטת רגל), וזאת באמצעות הסדר חוב ובתנאי שהוא עומד בהוראות חוק חדלות פירעון.

מה זה הפטר ללא פשיטת רגל באמצעות הסדר נושים (לפי סעיף 19א) ומחיקת חובות ללא פשיטת רגל (הסדר שבוטל החל מיום 15.9.19)?

 

בעבר, עד לפני יום 15.9.19, היה הליך מיוחד שאיפשר לחייב להגיע להסדר נושים לפי סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל שבוטלה, ללא פשיטת רגל ובלי להיות פושט רגל. ניתן היה לקבל הפטר ומחיקת חובות בלי פשיטת רגל. 

הסדר חוב לפי סעיף 19א היה נפוץ מאוד לחייבים אשר היה באפשרותם לעמוד בהוראות סעיף 19 א ורצו להגיע לדוגמא להסדר חובות עם בנקים (לדוגמא הסדר חוב עם בנק הפועלים או הסדר חוב עם בנק לאומי) או עם חברות כרטיסי אשראי (לדוגמא הסדר חוב מול ישראכרט או הסדר חוב עם ויזה כאל), בלי כל החסרונות של הליך פשיטת רגל.

  חייב יכול היה להגיע להסדר נושים (הסדר פשרה עם נושיו) מבלי שנקט בהליך פשיטת רגל, וזאת כאמור עד ליום 15.9.19 עם כניסת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי לתוקף וביטול פקודת פשיטת הרגל. אם ההסדר נושים לפי סעיף 19א היה מאושר ומבוצע, החייב יכל להיות פטור מתשלום יתרת חובותיו, בדומה לתוצאות של קבלת צו הפטר.

כיצד ניתן להגיע להסדר חוב? מה זה מחיקת חובות ללא פשיטת רגל?

משרדנו מתמחה מזה למעלה מ15 שנים בהשגת הסדרי חוב מול מגוון רחב של נושים, לרבות הסדר חוב עם בנקים, כרטיסי אשראי, רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה, ועוד. אנו ממליצים מאוד לכל חייב לנסות להגיע להסדר חוב ולהידבר ישירות עם הנושים עוד לפני נקיטה בהליכי פשיטת רגל או חדלות פירעון ולנסות להגיע להסדר חוב ומחיקת חובות ללא הליך של פשיטת רגל או ללא הליך של חדלות פירעון. 

שכן, בדומה לקבלת הפטר ללא פשיטת רגל (בהתאם לסעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל שבוטל), גם לקבלת הפטר ומחיקת חובות באמצעות הסדר נושים על -פי חוק חדלות פירעון החדש (הסדר חוב ללא חדלות פירעון) יש הרבה מאוד יתרונות ברורים. כמובן שניתן להגיע להסדר נושים ולקבל הפטר ומחיקת חובות רק במידה שהחייב עומד בכל התנאים של חוק חדלות פירעון.

היתרונות בקבלת הפטר באמצעות הסדר חוב דרך בית משפט, הם, בין היתר, קיצור בזמן, היחיד לא נדרש לעבור את הדרך הארוכה של קבלת הפטר באמצעות כל הליכי חדלות פירעון הארוכים, אפשרות להימנע מכל ההגבלות המוטלות בהליכי חדלות פירעון (אין הגבלות על חשובנות בנק, קבלת אשראי, איסור יציאה מהארץ וכו'), אין צורך בהליכי כינוס נכסים או בניית קופת נשייה (העברת כל הנכסים למימוש), הליכים אלה זולים יותר ועוד יתרונות רבים.

הגשת בקשה להסדר חוב לבית המשפט (קבלת הפטר ללא הליכי חדלות פירעון באמצעות הסדר חוב)

 

 בקשה להסדר חוב ולקבלת הפטר ומחיקת חובות מתחילה באמצעות בקשה והצעת הסדר חוב (הסדר עם הנושים) המוגשת לבית משפט שלום המוסמך באזור מגוריו של החייב או במרכז עסקיו. לבקשה להסדר חוב והצעת החוב המוגשת לבית משפט השלום, מצורפת גם בקשה להבאת הסדר החוב הסדר הנושים) לאישורם של כל בעלי העניין בהסדר החוב.

 

הגשת עותק מהבקשה להסדר חוב והצעת הסדר החוב לממונה על הליכי חדלות פירעון

 

לאחר שהיחיד מגיש לבית המשפט את הצעת הסדר החוב והבקשה להבאת הסדר החוב לאישור בעלי העניין הוא אמור להגיש העתק מהבקשות האלה גם לממונה על הליכי חדלות פירעון.

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי מאפשר לחייב יחיד להגיש לממונה, העתק בקשה להסדר חוב (הסדר עם הנושים) לאחר שהגיש את הבקשה לבית המשפט, גם באופן מקוון.

שירות זה הינו ללא תשלום ולא כרוך באגרה.

ההליכים השונים לאחר הגשת הבקשה לאישור הסדר החוב והבאת הסדר החוב לאישור בעלי העניין

 

לאחר שהיחיד מגיש את הצעת הסדר החוב והבאת הסדר הנושים לאישור בעלי העניין לבית המשפט לממונה על הליכי חדלות פירעון, בית המשפט  ייקבע דיון בבקשה כדי להחליט האם להביא את הסדר החוב לאישור הנושים.

במקרה שבית המשפט יחליט להעביר את ההצעה לעיון הנושים, הוא יקבע את זהות מנהל ההסדר, בהתאם לרשימת מנהלי ההסדר שנשלחה לבית המשפט מטעם הממונה וכן ישלחו הודעות לנושים על ההצעה, בהתאם לרשימת הנושים שהעביר החייב.

תפקיד מנהל הסדר החוב

 

מנהל ההסדר כאמור ממונה על-ידי בית המשפט והוא גם אמור לבדוק את תביעות החוב שיוגשו לתיק ויכריע בהן. הממונה גם יכנס אספות נושים שייערכו בנפרד לכל סוג של נושים, בהן תיערך הצבעה בשאלה האם לקבל את ההצעה.

על מנת שהצעה תעבור במסגרת אספות הנושים: 

  • צריכים להצביע לה בכל אחת מהאספות רוב הנוכחים והמצביעים. 
  • המצביעים שתמכו בהצעה, צריכים להוות לפחות שלושה רבעים מכוח ההצבעה של כל מצביעי  האסיפה. 

העברת הבקשה להסדר חוב לבעלי העניין לאישור הסדר החוב לפי סעיף 321 לחוק חדלות פירעון (הבאת הסדר חוב לאישור בעלי העניין)

 

 

סעיף 322 לחוק חדלות פירעון קובע כי לאחר שמוגשת לבית המשפט בקשה להבאת הסדר חוב לאישור בעלי עניין, בית המשפט אמור להורות על הבאת הסדר החוב לאישור הנושים.

במידה שסך נכסיו של חייב שהוא תאגיד על סך חובותיו והסדר החוב מציע לכל נושה תמורה השווה למלוא סכום החוב שבו הוא נושה – תובא ההצעה גם לאישור חברי התאגיד.

במידה שבית המשפט ימצא כי יש בעצם הבאת הסדר החוב לאישור הנושים משום פגיעה בהליך הוא לא יורה על הבאתו לאישור בעלי העניין.

ההליכים השונים לאחר הגשת הבקשה לאישור הסדר החוב והבאת הסדר החוב לאישור בעלי העניין

 

לאחר שהיחיד מגיש את הצעת הסדר החוב והבאת הסדר הנושים לאישור בעלי העניין לבית המשפט לממונה על הליכי חדלות פירעון, בית המשפט  ייקבע דיון בבקשה כדי להחליט האם להביא את הסדר החוב לאישור הנושים.

במקרה שבית המשפט יחליט להעביר את ההצעה לעיון הנושים, הוא יקבע את זהות מנהל ההסדר, בהתאם לרשימת מנהלי ההסדר שנשלחה לבית המשפט מטעם הממונה וכן ישלחו הודעות לנושים על ההצעה, בהתאם לרשימת הנושים שהעביר החייב.

כיצד מתנהל הליך אישור הסדר חוב בידי בעלי העניין ובית המשפט?

 

 

סעיף 324 לחוק חדלות פירעון החדש קובע כי על אישור הסדר חוב בידי בעלי העניין ובידי בית המשפט יחולו הוראות סעיפים 85 עד 88 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, שאלו סעיפים שעוסקים באישור תכנית לשיקום כלכלי בידי הנושים וחברי התאגיד.

 בנוסף כאשר מדובר על הסדר חוב עם יחיד שהוא חייב, בית המשפט גם אמור לבחון את התמורה המוצעת לנושים בהסדר החוב, לעומת התמורה שאותו נושה היה מקבל אם היה ניתן לגבי היחיד צו לשיקום כלכלי.

בית המשפט גם רשאי להתנות את אישור הסדר החוב בהכשרה להתנהלות כלכלית נכונה שיעבור היחיד, אם מצא כי הנסיבות שהובילו לבקשה להסדר חוב מצביעות על כך שההכשרה תסייע לשיקומו הכלכלי;

ההליכים השונים לאחר הגשת הבקשה לאישור הסדר החוב והבאת הסדר החוב לאישור בעלי העניין

 

לאחר שהיחיד מגיש את הצעת הסדר החוב והבאת הסדר הנושים לאישור בעלי העניין לבית המשפט לממונה על הליכי חדלות פירעון, בית המשפט  ייקבע דיון בבקשה כדי להחליט האם להביא את הסדר החוב לאישור הנושים.

במקרה שבית המשפט יחליט להעביר את ההצעה לעיון הנושים, הוא יקבע את זהות מנהל ההסדר, בהתאם לרשימת מנהלי ההסדר שנשלחה לבית המשפט מטעם הממונה וכן ישלחו הודעות לנושים על ההצעה, בהתאם לרשימת הנושים שהעביר החייב.

אלו חובות לא יכללו בהסדר חוב?

 

סעיף 325 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, קובע כי לא ניתן לפטור חייב בהסדר חוב מהחובות המנויים בסעיפים 89(ב) ו-175, לפיהם ההפטר לא יחול על חובות עבר אלה:

(1)      תשלום עונשי;

(2)      חוב שנוצר בדרך מרמה או הנובע מעבירת גניבה או מעבירת מין או אלימות חמורה כהגדרתה בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001;

(3)      חוב מזונות שהחבות בו היא לפי פסק דין.

אישור הסדר החוב, קבלת הפטר ומחיקת חובות גם על-ידי בית המשפט המוסמך

 

לאחר סיום אסיפות הנושים, אמור מנהל ההסדר  להגיש דוח לבית המשפט ויצרף אליו את פרוטוקול האספות.

במידה שהצעת הסדר החוב עברה וקיבלה את אישור הנושים – יאשר אותה בית המשפט, תוך בחינה האם ההצעה מיטיבה עם הנושים, בהשוואה להליך צו לשיקום כלכלי. 

במידה שהצעת הסדר החוב לא עברה ולא קיבלה את אישור הנושים הנדרש – לבית המשפט סמכות, בנסיבות המתאימות, לאשר את ההצעה – למרות שלא עברה ברוב הנדרש באספות הנושים.

הסדר שאושר על ידי בית המשפט, יחייב את כל הנושים, גם את אלו שהתנגדו להצעה. ולאחריו יוכל החייב לקבל את ההפטר המיוחל ומחיקה של כל חובות העבר, שלא עלה בידו לפרוע אותם במסגרת ההסדר.

הורידו עכשיו את המדריך לחייב (אודות הסדרי חוב, מחיקת חובות והליכי חדלות פירעון - פשיטת רגל בהליך החדש)

מאת עורך הדין והחשבונאי שלומי סבג

שקעתם בחובות כבדים בלי יכולת להחזירם? קיבלתם מכתבי התראה? עיקולים? הבנקים הגבילו את החשבון? זה לא יגמר אם לא תטפלו בזה. בישראל נפתחים מדי שנה למעלה מ450 אלף תיקי הוצאה לפועל ומוגשת למעלה מ10,000 בקשות לפשיטת רגל מדי שנה. מספרים אלה הולכים וגדלים.

במדריך זה נסקור את הדרכים השונות העומדות בפני חייב להתמודד עם חובותיו, כאשר נתייחס גם למצבים בהם החייב יכול לפרוע את חובותיו, אך מעוניין להביא להסדר חוב נוח (פריסת חובות), וכן נתמקד במצבים בהם לחייב אין שום אפשרות לפרוע את חובותיו, כולם או חלקם, והחייב מעוניין במחיקת חובות והפטר בהוצאה לפועל או בבית משפט. נסביר מה ניתן לעשות. כמו כן, נשים דגש על הדרכים השונות לקבל הפטר ומחיקת חובות וכן נסקור את  ההליכים  הקודמים של פשיטת רגל לפי פקודת פשיטת רגל שבוטלה, וכן נסקור בהרחבה רבה את ההליכים החדשים לפי החוק החדש לחדלות פירעון שנכנס לתוקף ביו 15.9.19 (פשיטת רגל בהליך החדש). נסביר מה היתרונות והחסרונות של כל אחת מהדרכים ונסקור מהם כל כללי האצבע שיש לעשות כדי להתמודד עם החובות ומהם הדרכים לפתור את החובות.

משרדנו מתמחה זה למעלה מ-15 שנים במחיקת חובות, הליכי חדלות פירעון, והסדרי חוב. צרו עימנו קשר עוד היום להביא לפתרון החובות שלכם.

קישורים שימושיים בתחום חדלות פירעון ומחיקת חובות

בנק ישראל – מערכת נתוני אשראי

רשות האכיפה והגבייה – חדלות פירעון בהוצאה לפועל

הממונה על הליכי חדלות פריעון

טפסים שימושיים בתחום חדלות פירעון ומחיקת חובות

בקשת יחיד לצו פתיחת הליכים ודוח על מצבו הכלכלי

התחייבות החייב עם הינתן צו לפתיחת הליכים

כתב ויתור על סודיות בבקשת חייב לפתיחת הליכי חדלות פירעון

רשימת מסמכים שעל החייב להגיש בבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון

תביעת חוב של נושה כנגד חייב

חקיקה ותקנות בתחום חדלות פירעון ומחיקת חובות

תצהיר לתביעת חוב של נושה

חוק חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (אגרות)

תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי 

חוק החברות

חוק שיקים ללא כיסוי

חוזרים ונהלים מאת הממונה על הליכי חדלות פירעון

נוהל הממונה אודות חובת הדיווח של חייב יחיד בהליכי חדלות פירעון

נוהל טיפול בערעורים על החלטות הממונה

נוהל טיפול הממונה בבקשות חייב למתן צו לפתיחת הליכים

נוהל טיפול הממונה בבקשות נושה

מדריכים לחייב ונושה בהליכי חדלות פירעון אשר פורסמו על-ידי הממונה לחדלות פירעון

מדריך לתקנות החברות (פירוק) ולתקנות החברות (פירוק) לאחר כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

מדריך לתקנות פשיטת רגל לאחר כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

מאמרים אחרונים פרי משרדנו בתחום BDI שלילי ומחיקת רישום שלילי BDI​

האם ניתן להעביר כספי פיצויים בקופת גמל לקצבה לכינוס נכסים? – בעקבות ע"א 5033/18 קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים א.ש. בעמ נ' רון לוי

מאת עורך דין וחשבונאי שלומי סבג, ADV-ACU מעוניינים לשים קץ לחובות ולהביא למחיקת החובות ולהפטר מחובות? מחפשים עורך דין למחיקת חובות? עורך דין לחדלות פירעון

קרא עוד »

מעוניינים לשים קץ לחובות ולהביא למחיקת החובות ולהפטר מחובות? מחפשים עורך דין למחיקת חובות? עורך דין לחדלות פירעון (פשיטת רגל לפי החוק החדש)? עורך דין להסדר חוב? משרדנו מתמחה זה למעלה מ-15 שנים במחיקת חובות, חדלות פירעון (פשיטת רגל בהליך החדש), הסדר חוב (לרבות הסדר חוב בהוצאה לפועל או הסדר חוב ללא הליך פשיטת רגל) וקבלת הפטר.