יש לכם חובות לבנקים ואתם מעוניינים בהסדר חוב מול בנקים שיביא להפטר ומחיקת חובות לבנקים? משרדנו מתמחה במחיקת חובות לבנקים והסדר חוב מול הבנק. למשרדנו יש ניסיון של 15 שנים בהסדר חוב עם בנק הפועלים והסדר חוב בנק לאומי ועם יתר הבנקים וחברות האשראי ובמחיקת חובות לבנקים.

בדף זה נסביר לכם כיצד ניתן להביא להסדר חוב מול בנק, להסרת הגבלות בבנק ולמחיקת חובות לבנקים. כמו כן, נסביר לכם  כיצד ניתן באמצעות הליכי חדלות פירעון לקבל הפטר מחובות ולהביא לביטול / מחיקת החובות לבנקים.  תוכלו גם להוריד מדריך מיוחד ללקוחות משרדנו.

מה זה אומר מחיקת חובות לבנקים?

מחיקת חובות לבנקים הכוונה להליך משפטי כלשהו (לרבות בדרך של הסדר חוב מול בנק) שבסופו החייב לבנק מקבל הפטר ואף אפשרות למחיקת חובות לבנקים. מחיקת כל החובות לבנקים או מחיקת חלק מהחובות לבנקים.
נכון להיום ישנם עשרות אלפי תיקי הוצאה לפועל אשר נפתחו על-ידי הבנקים השונים ומאות אלפי חשבונות בנק מוגבלים. כאשר עסק או אדם מתקשים בהחזר הלוואה שלקחו, או נקלעו למצוקה כספית זמנית, הבנק לא מהסס ומפסיק להם את האשראי, מגביל את חשבון הבנק ונוקט כנגד החייבים לבנק בהליכי גבייה אגרסיביים.

במצב כזה, מרבית הבנקים בתחילה מרימים טלפון ללקוח ומבקשים ממנו להגיע ו"להסדיר את החוב".

תחנונים והסברים לא יעזרו. גם בקשה להלוואה או אשראי נוסף לא יעזרו. שכן, כלל ידוע הוא שבנק נותן אשראי או הלוואות רק למי שיש כסף. בהיעדר בטחונות מתאימים בנקים לא יתנו הלוואות או אשראי.

החוב לבנק מאותו מצב רק גדל. שכן. הוא צובר מה שנקרא "ריבית פיגורים". שזוהי ריבית חריגה בשיעורים גבוהים ביותר.

הסדר חוב מול בנק / הסרת הגבלות בבנק / מחיקת חובות לבנקים

משרדנו מתמחה זה 15 שנים בהסדר חוב מול בנק ובהסרת כל סוגי ההגבלות במהירות וביעילות מירבית בבנקים. פנו אלינו עוד היום לביטול ההגבלות בבנק, להסדר חוב עם הבנק או לקבלת הפטר ומחיקת חובות לבנקים שכן לרשותכם חלון זמן מצומצם .

מתי הבנקים מעבירים את הטיפול בחוב לבנק לעורך דין חיצוני?

אם עדיין החוב לבנק לא כוסה במשך חודש או חודשיים הבנק מעביר את החוב ל"טיפול חיצוני". הכוונה לעורך דין ריטיינר אשר עובד עם הבנק ושולח לחייב מכתב התראה לפני נקיטה בהליכים משפטיים והליכי הוצאה לפועל.

במכתב ההתראה עורך הדין של הבנק מעמיד את כל החובות והתחייבויות של החייב לבנק לפירעון מידי (כל ההלוואות, החוב בעו"ש, חוב לחברות כרטיסי אשראי וכו') ודורש מהחייב לפרוע את כל החובות לבנק בתוך פרק זמן בלתי אפשרי של חודש.

סיטואציה כזאת, שבה כל החוב נדרש לפירעון מיידי מעמידה את החייבים בפני שוקת שבורה. שכן, מדובר בחייבים שלא היה בידיהם לפרוע את החוב השוטף לבנק או החוב בפיגורים לבנק, אז וודאי וודאי שלא יעלה בידיהם לפרוע באופן מיידי את כלל החובות והתחייבויות שלהם לבנק.

כיום בעידן של מערכת נתוני אשראי ומאגר נתוני אשראי המנוהל על-ידי בנק ישראל, הבנק מדווח על הפיגור למערכת נתוני אשראי של בנק ישראל, ובמידה שהחייב ינסה לפתוח חשבון בנק בבנק אחר הוא מיד יגלה שיש לו BDI שלילי, מה שימנע ממנו לקבל אשראי מהבנק האחר או משכנתא.

מהם הליכי גבייה שהבנקים נוקטים בהם כאשר ישנו חוב לבנק שלא נפרע?

בפני הבנק עומדות מספר אפשרויות לפעולה לצורך קבלת הכספים מהחייב, לרבות הטלת הגבלות שונות על חשבון הבנק, הגשת תביעה כנגדו בבית המשפט, פתיחת תיק בהוצאה לפועל ונקיטת הגבלות כגון צו עיקול או עיכוב יציאה מהארץ, הגשת בקשה אל בית המשפט להכריז על החייב כחדל פירעון ועוד.

לאחר משלוח מכתב ההתראה הבנק לרוב נוקט באחת משתי דרכים: פתיחת תיק הוצאה לפועל לגבייה ישירה של החוב לבנק או תביעה בבית משפט בסדר דין מקוצר או מהיר.

במסגרת זו החייב צריך להגיש בקשה אל בית המשפט להגשת כתב הגנה, ואם בקשה שכזו לא הוגשה בתוך פרק זמן של חודש ימים מהמועד שבו הוגשה התביעה – בית המשפט יכול להוציא פסק דין כנגד החייב, אשר באמצעותו יוכל הבנק לנקוט אמצעי גבייה שונים בהוצאה לפועל.

עם זאת, ישנה אפשרות של ממש להגיע להסדר חוב עוד לפני שהבנק מגיש תביעות משפטיות. בייחוד במקרים שבהם יכולת ההחזר של החייב אינה גבוהה.

איזו בשורה נושא החוק החדש לחדלות פירעון לגבי חובות לבנקים?

חוק חדלות פירעון החדש קובע כי ניהולם של חלק נכבד מההליכים של יחידים-חייבים (להבדיל מתאגידים) יועבר מבתי המשפט לממונה על הליכי חדלות פירעון (הכנ"ר)  ולמערכת ההוצאה לפועל. בין היתר, החוק החדש מעביר חלק משמעותי מניהול ההליכים של חדלות פירעון של יחידים למערכות מינהליות, וכך מבקש לתרום לקיצור ההליכים והפחתת הנטל הביורוקרטי.

על-פי החוק החדש לחדלות פירעון, חייבים יחידים שחובותיהם נמוכים מ-150 אלף שקל יהיו באחריות רשות האכיפה והגבייה (הוצאה לפועל לשעבר), ואילו חייבים שחובותיהם עולים מ- 150 אלף שקל יהיו באחריות האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי, שמעכשיו ייקרא "הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי".

מה כולל הסדר חוב עם הבנק ואיך ניתן להגיע למחיקת החוב לבנק?

 

זה המקום לציין כי בכל אחד מהשלבים ניתן להגיע להסדר חוב עם הבנק. בניגוד לדעה הרווחת, הבנקים אינם מעוניינים לגשת להליכים משפטיים מיותרים אשר כרוכים בעלויות כספיות יקרות גם לבנק. למעשה, הבנקים מקדמים הגעה להסדרי חוב מול חייבים, במטרה לקבל בחזרה לפחות חלק מהחוב שנוצר כלפיהם.

גם אם הליכי הגבייה כבר הגיעו לשלב מתקדם בטיפולו של עורך דין מטעם הבנק, עדיין ניתן לגשת למשא ומתן במטרה להגיע לעמק השווה ולפריסת החוב באופן שיהיה מקובל על הבנק ואפשרי מבחינתו של החייב.

הסדר החוב יכול לכלול פריסת החזרים על פני תקופה המאפשרת לחייב להמשיך בחייו מבלי לחשוש מהליכי גבייה אימתניים, עיקולים והגבלות על החשבון, או הסכם על העברת סכום משמעותי מהחוב תמורת הפחתתו ועוד.

חשוב לטפל בהסדר החוב בשלב מוקדם ככל האפשר, ולא לתת לחוב להתנפח, לצבור ריביות והפרשים ולהיקלע לסיטואציות לא נעימות בבתי המשפט או בלשכת ההוצאה לפועל. את המשא ומתן עם הבנק יכול החייב לנהל בעצמו או באמצעות עורך דין עם ידע וניסיון בתחום זה.

למה לפעמים עדיף להגיע להסדר חוב מול הבנק על-פני נקיטה בהליך של חדלות פירעון (פשיטת רגל)?

 

לצד היתרונות הרבים של הליכי חדלות פירעון או הליכי פשיטת רגל, יש להם גם חסרונות לא מבוטלים. שכן, מרגע פתיחת הליך חדלות פירעון (או פשיטת רגל לפי ההליך הקודם) מוטלות על החייב הגבלות שונות וביניהן צו עיכוב יציאה מן הארץ, הגדרתו כלקוח מוגבל מיוחד כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, הגבלתו מלהשתמש בכרטיסי אשראי ושיקים. 

החייב אינו רשאי לפתוח חשבון בנק והוא אף אינו יכול להקים תאגיד או להיות בעל עניין בתאגיד. בנוסף, מרגע כניסת החייב להליך חדלות פירעון (או פשיטת רגל לפי ההליך הישן), חברות המידע מציינות זאת ברישומיהן, והדבר מהווה כתם על היסטוריית האשראי של חייב זה. אין כל ספק כי גם אם יזכה החייב בהפטר בסוף ההליך הרי שיקשה עליו לקבל בעתיד משכנתא, הלוואה או אשראי כלשהו ולחזור למסלול חיים תקין. בנוסף, סביר כי גם גופים עסקיים שונים ייזהרו ביותר מלהתקשר בעסקה עם מי שהוכרז כפושט רגל או חדל פירעון.
יש אף לזכור כי עם הכניסה להליך מוקנים כל נכסיו של פושט הרגל לנאמן, ובכלל זה בית מגוריו של החייב, וקיים חשש כי הוא יימכר במסגרת הליכי חדלות הפירעון או הפש"ר. מעבר לכך, יש לזכור כי החוק החדש מעלה כי הפיקוח כעת ובצדק רב, יהא צמוד ומקצועי יותר.

לעומת זאת, הסדר חוב מול הבנק נעשה מחוץ למסגרת משפטית כולשהי, אינו מלווה בהגבלות שונות ויכול גם הוא להביא לתוצאות טובות ביותר בהקשר אף של הנחות מסויימות של הבנק (מחיקת חובות).

הסדר חוב מול בנק / הסרת הגבלות בבנק / מחיקת חובות לבנקים

מה עדיף? פשיטת רגל / הליכי חדלות פירעון או הסדר חוב מול הבנק?

היות שלהליכי חדלות פירעון ולהליכי פשיטת קיימים גם חסרונות רבים, אנו ממליצים כי לפני נקיטת צעד דרסטי של הליכי חדלות פירעון או פשיטת רגל, יש לנסות להגיע להסדרים עם הנושים השונים ללא הליכי פשיטת רגל או הליכי חדלות פירעון. כמו כן, במידה ויש חובות לבנקים, יש קודם כל לנסות להגיע להסדר חוב עם הבנק ולא לרוץ ולנקוט בהליכי חדלות פירעון או פשיטת רגל. 

כך לדוגמא הבנקים, בהנחיית הפיקוח על הבנקים, הקימו מחלקות ייעודיות שמטרתם לנסות ולהגיע להבנות עם חייבים. מניסיון במקרים רבים ניתן להגיע להסדרי פריסה ראויים (ובמקרים המתאימים אפילו להנחות מסוימות ולמחיקת חובות) שיאפשרו יציאת החייב ממעגל השוטה של תשלומים חודשיים שאינם ניתנים לתשלום.
רק במצבים מסויימים יש נקוט בהליכי חדלות פירעון או פשיטת רגל על מנת לפתוח בחיים חדשים. הדבר נכון במיוחד למצבי קיצון בהם החייב אינו יכול בשום צורה, עכשווית או עתידית לשאת בתשלום החובות ואין לו נכסים או יכולת לעמוד בהתחייבות שנטל כדי שניתן יהיה לממשם לצורך פירעון החובות.
אנו מציעים לכם לגשת לייעוץ מקצועי אצל משרד עורכי דין שמתמחה בהסדר חוב מול הבנקים לפני שאתם נוקטים בהליכי פשיטת רגל או חדלות פירעון כדי שיבחן זאת בצורה אובייקטיבית ומאוד זהירה ואחראית היות שיש להליכים אלה גם צדדים שליליים.

הורידו עכשיו את המדריך לחייב (אודות הסדרי חוב, מחיקת חובות והליכי חדלות פירעון - פשיטת רגל בהליך החדש)

מאת עורך הדין והחשבונאי שלומי סבג

שקעתם בחובות כבדים בלי יכולת להחזירם? קיבלתם מכתבי התראה? עיקולים? הבנקים הגבילו את החשבון? זה לא יגמר אם לא תטפלו בזה. בישראל נפתחים מדי שנה למעלה מ450 אלף תיקי הוצאה לפועל ומוגשת למעלה מ10,000 בקשות לפשיטת רגל מדי שנה. מספרים אלה הולכים וגדלים.

במדריך זה נסקור את הדרכים השונות העומדות בפני חייב להתמודד עם חובותיו, כאשר נתייחס גם למצבים בהם החייב יכול לפרוע את חובותיו, אך מעוניין להביא להסדר חוב נוח (פריסת חובות), וכן נתמקד במצבים בהם לחייב אין שום אפשרות לפרוע את חובותיו, כולם או חלקם, והחייב מעוניין במחיקת חובות והפטר בהוצאה לפועל או בבית משפט. נסביר מה ניתן לעשות. כמו כן, נשים דגש על הדרכים השונות לקבל הפטר ומחיקת חובות וכן נסקור את  ההליכים  הקודמים של פשיטת רגל לפי פקודת פשיטת רגל שבוטלה, וכן נסקור בהרחבה רבה את ההליכים החדשים לפי החוק החדש לחדלות פירעון שנכנס לתוקף ביו 15.9.19 (פשיטת רגל בהליך החדש). נסביר מה היתרונות והחסרונות של כל אחת מהדרכים ונסקור מהם כל כללי האצבע שיש לעשות כדי להתמודד עם החובות ומהם הדרכים לפתור את החובות.

משרדנו מתמחה זה למעלה מ-15 שנים במחיקת חובות, הליכי חדלות פירעון, והסדרי חוב. צרו עימנו קשר עוד היום להביא לפתרון החובות שלכם.

קישורים שימושיים בתחום חדלות פירעון ומחיקת חובות

בנק ישראל – מערכת נתוני אשראי

רשות האכיפה והגבייה – חדלות פירעון בהוצאה לפועל

הממונה על הליכי חדלות פריעון

טפסים שימושיים בתחום חדלות פירעון ומחיקת חובות

בקשת יחיד לצו פתיחת הליכים ודוח על מצבו הכלכלי

התחייבות החייב עם הינתן צו לפתיחת הליכים

כתב ויתור על סודיות בבקשת חייב לפתיחת הליכי חדלות פירעון

רשימת מסמכים שעל החייב להגיש בבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון

תביעת חוב של נושה כנגד חייב

חקיקה ותקנות בתחום חדלות פירעון ומחיקת חובות

תצהיר לתביעת חוב של נושה

חוק חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (אגרות)

תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי 

חוק החברות

חוק שיקים ללא כיסוי

חוזרים ונהלים מאת הממונה על הליכי חדלות פירעון

נוהל הממונה אודות חובת הדיווח של חייב יחיד בהליכי חדלות פירעון

נוהל טיפול בערעורים על החלטות הממונה

נוהל טיפול הממונה בבקשות חייב למתן צו לפתיחת הליכים

נוהל טיפול הממונה בבקשות נושה

מדריכים לחייב ונושה בהליכי חדלות פירעון אשר פורסמו על-ידי הממונה לחדלות פירעון

מדריך לתקנות החברות (פירוק) ולתקנות החברות (פירוק) לאחר כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

מדריך לתקנות פשיטת רגל לאחר כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

מאמרים אחרונים פרי משרדנו בתחום BDI שלילי ומחיקת רישום שלילי BDI​

האם ניתן להעביר כספי פיצויים בקופת גמל לקצבה לכינוס נכסים? – בעקבות ע"א 5033/18 קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים א.ש. בעמ נ' רון לוי

מאת עורך דין וחשבונאי שלומי סבג, ADV-ACU מעוניינים לשים קץ לחובות ולהביא למחיקת החובות ולהפטר מחובות? מחפשים עורך דין למחיקת חובות? עורך דין לחדלות פירעון

קרא עוד »

מעוניינים לשים קץ לחובות ולהביא למחיקת החובות ולהפטר מחובות? מחפשים עורך דין למחיקת חובות? עורך דין לחדלות פירעון (פשיטת רגל לפי החוק החדש)? עורך דין להסדר חוב? משרדנו מתמחה זה למעלה מ-15 שנים במחיקת חובות, חדלות פירעון (פשיטת רגל בהליך החדש), הסדר חוב (לרבות הסדר חוב בהוצאה לפועל או הסדר חוב ללא הליך פשיטת רגל) וקבלת הפטר.