פעמים רבות אנחנו נשאלים האם ניתן להביא למחיקת רישום שלילי ב- BDI? חשוב להבין כי אדם שיש לו BDI שלילי יתקשה מאוד לנהל אורח חיים נורמלי. שכן, בנקים יסרבו לתת לו אשראי, כרטיסי אשראי, הלוואות, חברות ליסינג יסרבו לתת לו רכב בליסינג, משכירי דירות יסרבו להשכיר לו דירה והרשימה עוד ארוכה מאוד. במקרים רבים אותו אדם יצטרך לעבוד "במזומן בלבד".

 "BDI שלילי" הינו כאשר לאדם יש מידע שלילי כלשהו בדוח נתוני האשראי שלו מאת חברת BDI. מצב כזה קורה כאשר אחד ממקורות המידע (כונס הנכסים, בנק ישראל, הוצאה לפועל וכו') מסר מידע שלילי כולשהו לחברת BDI והמידע השלילי נרשם בדוח נתוני האשראי (דוח BDI) של אותו אדם.

חברת BDI  מספקת שני סוגים של נתונים אודות לקוח או עוסק:

האחד חברת BDI מספקת מסמך אשר נקרא "דוח נתוני אשראי" ובו כל הנתונים השליליים והחיוביים אודות אותו אדם או עוסק.

סוג הנתונים השני שחברת BDI מספקת הוא "דירוג אשראי". דירוג אשראי זהו בעצם מעין "ציון" אשר נע מהמספר 1 עד 10 והוא בעצם מנבא סטטיסטי ליכולת החזר האשראי של אותו אדם. 1 זהו ציון לרמת סיכון הכי נמוכה ו-10 לרמת סיכון הכי גבוהה (מזומן בלבד). דירוג האשראי נעשה על-סמך דוח נתוני האשראי של אותו אדם או עוסק, אך חברת BDI איננה מפרסמת מהו המשקל שהיא מייחסת לכל אחד מהגורמים וכיצד היא משקללת את הדירוג.

 

 

לכן, ברירת המחדל הראשונה היא קודם כל לנסות להביא למחיקת רישום שלילי BDI, היות שבמידה שנמחק את הרישון השלילי ב- BDI, נביא לכך שחברת BDI תאלץ למחוק את הנתון הזה מהמרשמים שלה ולא תוכל לקחתו בחשבון יותר, וכתוצאה מכך גם דירוג האשראי שלנו ישתפר (כלומר בדיקת BDI בדיקת בי די אי לא תראה שום רישום שלילי).

 

מתי ניתן להביא לתיקון או מחיקת רישום שלילי ב- BDI?

בהקשר לכך יש לתקן טעויות נפוצות אשר נעשות על-ידי אנשים אשר אינם עורכי דין המתמחים בתחום BDI שלילי ומחיקת רישום BDI שלילי ולהדגיש כי יש  הבדל בין רישום  BDI שלילי לבין דירוג אשראי גבוה של חברת BDI.

ישנם הרבה מקרים בהם יש לאדם רישום שלילי ב BDI) bdi שלילי), אך אין באותו רישום כדי להשפיע באופן מהותי על דירוג האשראי של חברת BDI. בדיקת BDI לפי תעודת זהות והינה פרסונלית לכל אדם לפי מספר תעודת הזהות שלו.

לדוגמא אם לאדם מסויים ישנו תיק הוצאה לפועל שנפתח לפני ארבע שנים ועדיין לא נסגר בגלל התדיינות משפטית שעדיין נמשכת לגבי אותו תיק, אזי יהיה לאותו אדם רישום BDI שלילי. יחד עם זאת היה וזהו תיק ההוצאה לפועל היחיד שלו והיה וישנם בידי חברת BDI גם נתונים חיוביים שונים המראים כי לאותו אדם יש אשראים והלוואות והבנקים ממשיכים לעשות איתו עסקים. אזי, סביר להניח כי דירוג האשראי שלו לא יהיה מסוכן במיוחד (במצבים כאלה ניתן לשלוח לחברת BDI מכתב שמסביר זאת ואף לבקש לרשום הערה).

טעות נפוצה נוספת שיש לתקן היא שחשוב לדעת כי אם המידע אודותיכם הינו נכון ומדויק ונשמר לפי כל הכללים והוראות החוק לא ניתן להביא למחיקת רישום שלילי ב- BDI (אך שוב ייתכן מאוד שיש מה לעשות עם דירוג האשראי שלכם).

יחד עם זאת, ניסיון משרדנו מלמד כי קורים מצבים רבים בהם ישנו BDI שלילי, או רישום של BDI שלילי שניתן לתקן או למחקו מלכתחילה. עורך דין הבקיא ומנוסה בתחום ידע לכוון אתכם ולבדוק את הנתונים אודותיכם, להצליבם עם המידע שיש לגביכם וייעץ לכם נכונה האם ומה ניתן למחוק או לתקן מהדו"ח אודותיכם.

 

 

כיצד ניתן להביא לתיקון או מחיקת רישום שלילי ב- BDI?

הדבר ההראשון שיש לעשות כשרוצים לתקן או למחוק את הרישום השלילי בחברת BDI או במקבילתה חברת D&B, הוא לפנות במקביל לשתי בעלות הרישיון- חברת BDI (בי די איי)  וחברת D&B (דן אנד ברדסטריט)  ולבקש מכל אחת מהן את שני סוגי הדוחות לגביכם – את דו"ח האשראי העצמי ודו"ח העיון כדי שניתן יהיה לבחון את המידע המובא שם אודותיכם, האם הוא נכון והאם הוא עומד בכל הכללים והוראות החוק (לשם מחיקת רישום שלילי ב- BDI).

אם מצאתם שיש טעות בדו"ח או שהוא כולל מידע שלא היה נכון בעת העברתו לבעל הרישיון – חברת BDI (בי די איי)  וחברת D&B (דן אנד ברדסטריט) , או מידע שכבר חלף משך הזמן להצגתו, יש לפנות בכתב לבעל הרישיון בבקשה לתיקון המידע. החוק קובע כי אדם הסבור כי מידע לגביו הנמצא במאגר המידע של בעל רישיון שירות נתוני אשראי לא היה, בעת העברתו לבעל הרישיון נכון, שלם, ברור, או מעודכן, רשאי לפנות לבעל הרישיון בבקשה למחקו, להשלימו או לתקנו, או להוסיף לגבי הערה.

במצב כזה בעל הרישיון – חברת BDI (בי די איי)  וחברת D&B (דן אנד ברדסטריט) פונות לאותו מקור שהעביר את המידע, לקבל את תגובתו. אם אותו מקור מידע מאשר את גרסת הלקוח, על בעל הרישיון לתקן זאת, אם מקור המידע אינו מאשר את גרסת הלקוח, על בעל המידע לרשום בדוח האשראי את הפרטים לעניין גרסת הלקוח ותגובת מקור המידע. אם מקור המידע אינו מגיב תוך 30 יום מהיום שקיבל פניה, חובה על בעל הרישיון למחוק את כל המידע.

בכל מצב שנעשה שינוי או תיקון בדו"ח האשראי, על חברת BDI (בי די איי)  וחברת D&B (דן אנד ברדסטריט) למסור דו"ח אשראי מתוקן לכל מי שקיבל מהו דו"ח אשראי לגבי אותו לקוח בחצי שנה האחרונה.

לקוח הרואה את עצמו נפגע ממעשה או מחדל של של חברת BDI (בי די איי)  וחברת D&B (דן אנד ברדסטריט) בעניין הבקשה לתיקון המידע, רשאי לערער על כך תוך 45 ימים לבית משפט השלום.

בהקשר לכך חשוב לציין כי יש להבחין בסיבה לטעות במידע. ככל שמדובר במידע שגוי שמוסר המקור לבעל הרישיון, אזי יש לנקוט בהליכים כנגד מקור המידע, ככל שמדובר במידע נכון ושבעל הרישיון לא מתקן את הדו"ח לפי המידע הנכון, יש לנקוט בהליכי ערעור כנגד בעל הרישיון.

אדגיש כי המידע המוצג בדו"ח האשראי כולל את היסטוריית האשראי של הלקוח. על כן, עצם תשלום החוב, סגירת תיק הוצאה לפועל וכיו"ב לאחר שהמידע כבר נכלל בדו"ח האשראי, אינו עילה למחיקת המידע מדו"ח האשראי לפני המועד שנקבע בחוק.

כאשר יש לאדם טענה כנגד בנק או חברת כרטיסי אשראי המסרבים לתת שירות מבלי שלדעתו נשקלו כל השיקולים הרלוונטיים ומבלי שקיבל הסבר לכך, באפשרותו לבדוק זאת מול הגורם המוסמך לבדוק תלונה מסוג זה שהינו יחידת פניות הציבור בבנק הספציפי או בחברת כרטיסי האשראי, ולאחר מכן ביחידת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל.

אציין גם כי כמובן, שהדרך הטובה ביותר למחוק מידע שלילי נכון היא לדאוג, שהוא לא יירשם מלכתחילה, או שהוא יאוזן על-ידי תיקון פיגורים מן העבר ויצירת מידע חיובי שיאזן את התמונה.

 

למשרדנו יש הישגים בולטים ומרשימים במיוחד בתחום BDI שלילי ומחיקת רישום שלילי ב- BDI. אנו ממליצים לקבוע פגישה לבדיקת היתכנות לתיקון BDI שלילי שלכם 

מה קורה במידה שלא ניתן להביא לתיקון או מחיקת רישום שלילי BDI

ניסיון משרדנו מלמד כי גם אם לא ניתן לתקן או למחוק רישום שלילי ב-BDI, זהו איננו סוף פסוק ועדיין יש מה לעשות בנושא. אנו ניתן לכם כמה טיפים שיסייעו לכם להתגבר גם על הרישום השלילי שלכם (או ל"עדן" את בדיקת BDIבדיקת בי די אי שלכם):

  1. בדקו מתי אמור להימחק אותו מידע שלילי אודותיכם. אם מדובר במועד קרוב, ניתן להמתין עד אז.
  2. נסו להגדיל את נפח האשראי שלכם כמה שיותר. האלגוריתם של חברת BDI בנוי כך שאם הוא מבחין שיש מידע שלילי רב אודותיכם והבנקים וחברות האשראי עדיין ממשיכים לתת לכם אשראי, הדירוג שלכם ישתפר.
  3. נסו לפנות לאותו גורם שמסר מידע שלילי וראו אם יסכים לתקן.
  4. במידה שמדובר בפשיטת רגל ובמידע שהמצב העובדתי מאפשר זאת, יש לשקול לפנות לבית משפט על-פי  סעיף 66 לפקודת פשיטת הרגל הקובע כי בית המשפט רשאי להעניק לפושט רגל, עם קבלת ההפטר, תעודה אשר מעידה על כך שפשיטת הרגל נבעה בגין כשל בלתי צפוי אשר אינו מעיד על התנהגות רעה מצדו. מדובר בתעודה אשר מסירה מפושט הרגל פסלות מחמת פשיטת הרגל הקבועה בחוק.
  5. נסו לפנות לחברת BDI שיוסיפו הערה בגין המידע השלילי.
לסיכום והטיפ החשוב ביותר הוא שבסופו של דבר שיקול הדעת המוחלט אם לתת לכם אשראי ובאיזה תנאים הוא של הבנק או חברת כרטיסי האשראי. לכן גם אם לא ניתן להביא לתיקון או מחיקת רישום שלילי BDI, ניתן בהחלט לפנות לסניף או למנהל הבנק ולשכנע אותו כי מדובר רישום BDI שלילי שלכם הוא עניין היסטורי וחולף שאין לקחתו בחשבון.

הורידו עכשיו את המאמר אודות רישום שלילי בחברת BDI וב D&B

מאת עורך הדין והחשבונאי שלומי סבג
הבנק סירב לתת לכם הלוואה? קיבלתם משכנתא בריביות גבוהות במיוחד? ייתכן מאוד שהסיבה לכך הינה רישום שלילי בחברת BDI או בחברת D&B.  חברות BDI (בי די איי) ו D&B (דן אנד ברדסטריט), הינן חברות אשר אוסופות את כל נתוני האשראי עלינו מהגופים השונים, כגון בנקים, כרטיסי אשראי, הוצאה לפועל, כונס הנכסים, בנק ישראל וכיוצב'. כל המידע הזה נשמר אצלן לפרק הזמן המותר בחוק, ומועבר בצורה של דו"ח נתוני אשראי לנותני האשראי השונים (כגון בנקים וחברות כרטיסי אשראי) בצורה של דו"ח נתוני אשראי של חברת   BDI (בי די איי) ודו"ח נתוני אשראי של  D&B (דן אנד ברד סטריט). לא תמיד דו"ח BDI הוא גזרת גורל ופעמים רבות יש בו ליקויים שניתן לתקן.  אנו משוכנעים כי תמצאו במאמר זה עזר רב.   

קישורים שימושיים

בנק ישראל – מערכת נתוני אשראי

משרד המשפטים הרשות להגנת הפרטיות –  מידע מרשם שירותי נתוני אשראי

בנק ישראל – מערכת לשיתוף נתוני אשראי

חברת בי די איי – BDI

חברת דן אנד ברדסטריט – D&B

חקיקה

תקנות נתוני אשראי, תשע"ח                            לחצו כאן להורדה ->->-> 
צו נתוני אשראי (אגרות)                                     לחצו כאן להורדה ->->-> 

רישוי לשכות אשראי

מסגרת תהליך רישוי לשכות אשראי                 לחצו כאן להורדה ->->-> 

חוזרים

הוראות הממונה על שיתוף נתוני אשראי

מאמרים אחרונים פרי משרדנו בתחום BDI שלילי ומחיקת רישום שלילי BDI