על קצה המזלג לגבי הליך פירוק חברות

על קצה המזלג לגבי הליך פירוק חברות

על קצה המזלג לגבי הליך פירוק חברות

מאת: עורך דין וחשבונאי שלומי סבג

פירוק חברה – סגירת חברה

מהרגע שהחברה הוקמה ונרשמה בפנקס החברות החברה מוגדרת כחברה פעילה ומחויבת בתשלום אגרה שנתית. הדרך היחידה ל"סגירת" החברה ולהביא לסיום תשלום האגרה השנתית היא למעשה בהליך של פירוק מרצון. למשרדנו ניסיון בטיפול בהליכי פירוק חברה מרצון עד לחיסולה וקבלת פטור מתשלום אגרה לרשם התאגידים.

פירוק חברה היא הליך משפטי העוסק בחיסול חייה של חברה (כלומר סיום היישות המשפטית הנפרדת)  וחלוקת נכסי החברה לזכאים השונים. המטרה הכללית של הליך פירוק חברה הינה ניצול ראוי של הנכסים השונים שנמצאים בחברה לכיסוי החובות שלה ובכך לסייע לה באופן שוויוני לשלם את כל ההתחייבויות הכספיות.

הליך פירוק חברה

פירוק חברה השכיח הינו פירוק חברה מרצון כאשר במסגרתו ניתן לבקש ביטול חוב האגרות השנתיות לרשם החברות. כל עוד החברה לא תנקוט בהליכי פירוק מרצון, אזי לא ניתן להקפיא ו/או לבקש ביטול החוב לרשם החברות. ללא פירוק החברה החוב ימשיך לגדול וחובות עד שיועברו להליכי גבייה מבעלי המניות בחברה.

פירוק חברה במסלול רגיל ובמסלול מקוצר

הליך פירוק חברה במסלול המקוצר מיועד לחברות יחיד בלבד, שבהן בעל המניות היחיד הוא גם הדירקטור היחיד בחברה. הליך זה מומלץ בדרך כלל לחברות שיש בהם מעט מאוד נכסים או התחייבויות, ואפשר לבצע מימוש של הנכסים וסילוקם עד חצי שנה.

בהליך פירוק חברה מרצון במסלול הרגיל מדובר על חברות שמסוגלות לשלם את כל החובות בתוך שנה לאחר תחילת הפירוק. חשוב לציין כי חברות שנמצאות בהליך של פירוק מרצון יכולות לבקש פטור מאגרה בהתאם לתקנות החברות (אגרות(.

פירוק וחיסול מרצון של חברה בעלת כושר פרעון

כאשר החברה מעוניינת להתפרק ויש לה יכולת לפרוע את חובותיה בתוך 12 חודשים, החברה יכולה להתפרק בדרך של פירוק חברה מרצון עם כושר פירעון. הפירוק בדרך זו כולל 3 שלבים מדורגים ומתנהל מול רשם החברות.

  1. שלב ראשון – הגשת תצהיר כושר פירעון: לפי התצהיר כל או רוב הדירקטורים המכהנים בחברה מצהירים כי "בדקו היטב את מצב עסקי החברה ובאו לכלל דעה שיש בידה לשלם חובותיה במלואם תוך שנים עשר חודשים לאחר תחילת פירוקה". .
  2. שלב שני – כינוס אסיפה כללית ומינוי מפרק:  על בעלי המניות בחברה לכנס אסיפה כללית של בעלי המניות ובמסגרתה לקבל החלטה על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק לחברה. על המפרק שימונה להגיש הודעה על מינוי מפרק לרשם החברות. ההודעה תכלול פרטים מלאים של המפרק (שם מלא, ת.ז, כתובת), מועד קבלת ההחלטה בחברה ואת דבר הסכמתו של המפרק לכהן בתפקיד. ההחלטה צריכה להתקבל ברוב של 3/4 מהחברים הרשאים להצביע והנוכחים באסיפה. ממועד קבלת החלטת החברה בדבר פירוק מרצון ומינוי המפרק באסיפה הכללית, עומדים לרשות החברה 7 ימים לפרסום ברשומות על החלטת הפירוק ועל מינוי מפרק.
  1. שלב שלישי – סיום פעולות המפרק וכינוס אסיפה סופית: על המפרק לערוך דו"ח סופי המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה. את הדו"ח הסופי על המפרק להציג במסגרת אסיפה כללית סופית אותה יזמן המפרק באמצעות פרסום ברשומות. לאחר אישור האסיפה את הדו"ח הסופי, ישלח המפרק אל רשם החברות את המסמכים הקבועים בחוק.
 

עורך דין וחשבונאי שלומי סבג בעל ניסיון של למעלה מעשור בצמרת משרדי עורכי הדין ורואי החשבון בישראל. עורך דין וחשבונאי בעל ניסיון רב והוא מתמחה בפירוק חברות מרצון, פטור מאגרות וביטול חובות אגרה מרשם החברות , וחברה מפרת חוק.

 האמור במאמר זה הינו לידע כללי בלבד וכל המסתמך עליו עושה זאת על דעתו בלבד. אנו ממליצים לגשת ליעוץ משפטי פרטני.  

כתיבת תגובה