שיקולים בעת בחירת צורת ההתאגדות (חברה בע"מ? עוסק מורשה? עוסק פטור?)

שיקולים בעת בחירת צורת ההתאגדות (חברה בע"מ? עוסק מורשה? עוסק פטור?)

מאת: עורך דין וחשבונאי שלומי סבג

כשניגשים לעסקה חשוב שיהיה לצידכם עורך-דין מנוסה שיהיה מוכשר בניהול מו"מ, שיוכל לתפור את העסקה הטובה ביותר עבורכם ושיעזור לכם בבחירת צורת ההתאגדות המתאימה לכם ביותר. התקשרות עסקית ומשפט מסחרי, מצריכים מומחיות מיוחדת וכישורים מתאימים.

אנו ניתן לכם "סל ייעוץ" וליווי כולל של העסקה כולה: נבנה עבורכם את צורת ההתאגדות המתאימה לכם ביותר, משיקולי מיסוי, מבחינת הון המניות וגיוונן, ומבחינת היחסים בין בעלי השותפים והצדדים השונים. בעניין זה חשוב לא להתפתות לעסקנים למיניהם. עורך דין שמתמקצע בכך, יחסוך לכם הרבה כסף ובעיות בעתיד.

 עוסק פטור

עוסק פטור הוא עוסק הפטור מגביית מס ערך מוסף (מע"מ) בגין עסקאותיו ואינו רשאי לקזז מע"מ בגין תשומותיו. זאת למעט עסקאות במקרקעין. עוסק פטור מוגדר בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 כעוסק שמחזור עסקאותיו בשנה אינו עולה על סכום הקבוע בחוק. בתיקון 23 לחוק מס ערך מוסף (1/7/2002), בוטלה הגדרתו של "עוסק זעיר" ו"עוסק זעיר פטור" וכיום מחליפה אותן הגדרת "עוסק פטור.

"עוסק פטור" הוא מעמד לעניין מע"מ בלבד. התנהלותו של העוסק הפטור מול רשויות המס האחרות אינה שונה מכל עסק או פעילות אחרת, כאשר בד"כ העוסק הפטור יהיה חייב בדיווחים וניהול ספרים המאופיינים לעסקים קטנים.

עוסק פטור מתאים בעיקר לעצמאי בתחילת הדרך, לשכיר שרוצה לעסוק בעבודה צדדית כעצמאי, וכיוצא בזה. חשוב לציין שישנם עסקים מסוימים שמחורגים בחוג ואינם יכולים להיכנס תחת ההגדרה של עסק פטור.

עוסק מורשה

עוסק מורשה יכול להיות כל אדם שהחליט להיות עצמאי ונרשם ברשויות המס. העוסק מקבל מספר תיק בזמן פתיחת העסק במשרדי מע"מ. לרוב, מספר תעודת הזהות של בעל העסק מהווה את מספר העוסק המורשה שלו וגם את מספר התיק שלו במס הכנסה.

העוסק גובה מע"מ מלקוחותיו, כלומר הוא מוסיף עוד 17% לסכום העסקה (נקרא: מע"מ עסקאות), והוא רשאי לקזז מע"מ בגין תשלומים לספקים (מע"מ תשומות). עוסק מורשה מדווח פעם בחודש או חודשיים למע"מ ופעם בשנה למס הכנסה. הכנסותיו חייבות במס לפי מדרגות מס המופיעות בפקודת מס הכנסה.

להבדיל מחברה שהמיסוי בה נקבע לפי מיסי החברות, המיסוי המוטל על עוסק מורשה מחושב כהכנסה אישית וזהה לחישוב הכנסותיו של שכיר, רק שכאן ניתן לקזז הוצאות עסקיות. לכן מעל לסכום רווח מסוים (הכנסות בניכוי הוצאות) כדאי יותר להקים חברה כדי לחסוך בתשלומי מס.

הבדל חשוב נוסף בין חברה לבין עוסק מורשה הינו עניין האחריות האישית. בחברה בע"מ, מסך ההתאגדות חוצץ בין החברה לבין בעלי מניותיה ואילו עוסק מורשה מחויב אישית וערב אישית לעסק.

לפיכך, בסביבה רווית סיכונים, לעתים קרובות עדיף להתאגד כחברה, גם אם מבחן ההכנסות והמיסוי אינם מצדיקים זאת.

 חברה בע"מ

חברה בע"מ מוגדרת כישות משפטית אשר התאגדה על מנת לבצע פעולות שונות למטרת רווח. החברה בע"מ הינה ישות עצמאית ונפרדת מבעליה, הנחשבים לבעלי מניות. האחריות המשפטית של החברה בע"מ נתונה בידי החברה עצמה ולא בידי בעליה, הנחשבים לבעלי מניות. פעילות עסקית בצורה של חברה משדרת בדרך כלל תדמית טובה יותר.

הקמת חברה בע"מ דורשת מבעליה לשלם מספר תשלומים כגון אגרת הקמת חברה, אגרה שנתית, תשלום לעורך דין ותשלום לרואה חשבון. עלויות התפעול של חברה בע"מ יקרות יותר מתפעול עוסק מורשה.

התארגנות עסקית במסגרת של חברה בע"מ יש יתרון של תכנון מס. כעצמאי בעל העסק מחויב לשלם מיסים על כל רווחיו ושיעור המס יכול להגיע ל 45% ואילו כחברה המיסוי נקבע לפי מיסי החברות.

הייחודיות ברישום חברה חדשה על-ידי משרדנו​​

משרדנו מתמחה זה למעלה מעשור בתחום דיני חברות. הקמנו ופירקנו מאות חברות אצל רשם החברות. משרדנו פיתח שני מסלולים מיוחדים לשם פתיחת חברה ואנו מתאימים אישית לכל לקוח את המסלול המתאים לו, לפי צרכיו ולפי מידת ההשקעה: 

מסלול מהיר – זהו מסלול מקוצר לחברת יחיד או חברה משפחתית. במסלול זה הקמת החברה נעשית און ליין דרך מרשמי רשם החברות. הקמת החברה אורכת יום-יומיים. עלות הקמת חברה במסלול זה הינה בהנחה משמעותית מהתעריפים הרגילים.

מסלול רגיל – זהו מסלול לחברה מורכבת יותר שמצריכה תקנון מורכב יותר והסכמים בין בעלי המניות. עלות הקמת חברה במסלול זה הינה משתנה ותלויה בסדר גודל החברה שתקום. 

כתיבת תגובה