פירוק חברה מרצון בהליך מזורז

פירוק חברה מרצון בהליך מזורז

מאת עורך הדין והחשבונאי שלומי סבג, LLB-ACU

פירוק חברה מרצון בהליך מזורז הינו הליך שרלוונטי גם לחברה עם בעל מניות אחד וגם לחברת רבים שבה כמה בעלי מניות. 

חברה שאינה פעילה אשר קיבלה החלטה על פירוק מרצון בהליך מזורז באסיפה הכללית בהסכמת כל בעלי המניות שהשתתפו באסיפה, תגיש לרשם החברות בקשה בהתאם.

חברה לא פעילה לעניין זה הינה חברה שעונה על התנאים הקבועים בסעיף 342מא לחוק החברות התשנ"ט- 1999.

חברה שבקשתה לפירוק מרצון בהליך מזורז אושרה ע"י רשם החברות תחוסל ללא צורך בהגשת מסמכים נוספים בתום 100 ימים מיום אישור הבקשה, וזאת ככל שלא הוגשה התנגדות לפירוקה.

 

תנאים להצטרפות לפירוק מרצון בהליך מזורז:

 • החברה אינה פעילה בהתאם להגדרת סעיף 342מא לחוק: אין לה נכסים, אין לה חובות (למעט חוב בשל אגרה שנתית שהחברה רשאית לקבל פטור ממנה מכח תקנות לפי סעיף 44 לחוק), אין הליכים משפטיים תלויים ועומדים שהחברה צד להם ולא מתנהלים נגדה הליכי אכיפה מנהליים לפי דין.
 • ההחלטה על פירוק מרצון של החברה בהליך מזורז התקבלה באסיפה כללית של החברה שבסדר יומה נכללה הצעה בדבר פירוק מרצון בהליך מזורז, בהסכמת כל בעלי המניות שהשתתפו בה. 
 • ההזמנה לאסיפה הכללית שבסדר יומה נכללה ההצעה בדבר פירוק מרצון בהליך מזורז נמסרה לבעלי המניות לפחות 21 ימים לפני מועד כינוסה, או בהסכמת כל בעלי המניות- במועד סמוך יותר לכינוסה.

מסמכים נדרשים לפירוק מרצון בהליך מזורז:

יש להגיש טופס "בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז". הבקשה תכלול את הפרטים הבאים:

 1. הצהרת הדירקטורים כי התקיימו התנאים להיותה של החברה חברה לא פעילה וכי התקבלה החלטה על פירוק מרצון בהליך מזורז.
 • התנאים להיותה של החברה לא פעילה לפי החוק: אין לה נכסים, אין לה חובות (למעט חוב בשל אגרה שנתית שהחברה רשאית לקבל פטור ממנה מכח תקנות לפי סעיף 44 לחוק), אין הליכים משפטיים תלויים ועומדים שהחברה צד להם ולא מתנהלים נגדה הליכי אכיפה מנהליים לפי דין.
 • על ההצהרה המוגשת במסגרת בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז יחתמו כל הדירקטורים בחברה או רובם.
 • בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז תוגש לרשם החברות בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההחלטה על הפירוק באסיפה הכללית.
 1. החלטת החברה כיצד לנהוג במסמכי החברה המנויים בסעיף 124 לחוק, לאחר חיסולה, באופן שיישמרו לתקופה שלא תפחת משבע שנים.
 2. הסדרת חובות האגרה השנתית:
  שימו לב! מרבית הבקשות לפירוק מרצון מזורז מסורבות בשל הגשה שגויה של מסמכי הבקשה לפטור מאגרה. 
  אנא קראו את ההנחיות לפטור מאגרהבעיון רב על מנת להימנע מסירוב לבקשתכם. 
  לא תאושר בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז של חברה עד להסדרת כל חובות האגרה באמצעות בקשת פטור מאגרה במסגרת בקשת הפירוק או תשלום האגרה.
 3. לקבלת פטור מחובות האגרה במסגרת פירוק מרצון בהליך מזורז ניתן למלא את חלקו השלישי של טופס הבקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז.
  להנחיות מפורטות בעניין בקשה לפטור מחוב אגרה שנתית במסגרת הליך פירוק מרצון אנא היכנסו לדף השירות של: חברה פרטית (שאינה חברת יחיד) – פירוק מרצון – פטור מאגרה.

דגשים לגבי הליך פירוק מרצון בהליך מזורז:

 

מכיוון שבקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז כוללת תצהיר אשר יש להגישו כמסמך מקורי, הבקשה תוגש לרשם החברות באחת מהדרכים הבאות:

 • משלוח בדואר: לרשות התאגידים בירושלים.
 • הפקדה בתיבה: בלשכות ירושלים ותל אביב בלבד. תיבת ההפקדה נמצאת בכניסה ללשכות בסמוך לעמדות המאבטחים. 
 • קבלת קהל: בלשכות ירושלים ותל אביב בלבד. מומלץ להזמין תור מראש ולחסוך זמן יקר.

משלוח בדואר אלקטרוני: לא ניתן בשלב זה.

זמן הטיפול: עד 30 ימי עבודה, מיום קבלת המסמכים ברשם החברות.
לאחר בחינת המסמכים על ידי רשם החברות, יישלח מכתב אישור לבקשת החברה לפירוק מרצון בהליך מזורז או מכתב סירוב, באחת או יותר מהדרכים הבאות:

 • אם צוינה כתובת דואר אלקטרוני של מגיש הבקשה – יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני, של מגיש הבקשה.
 • אם לחברה קיימת כתובת דואר אלקטרוני – יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני של החברה. לבדיקה האם כתובת החברה מעודכנת.
 • אם שונתה כתובת הדואר האלקטרוני של החברה לכתובת הדואר אלקטרוני של הנאמן, הנאמן יקבל את ההודעה בשם החברה.

כמו כן, באפשרותכם להפיק אישורים וסירובים (כולל תעודות) לבקשות שטופלו החל מחודש נובמבר 2017 והלאה באמצעות אתר תאגידים Online.

לאחר אישור הבקשה, תת הסטטוס המשפטי של החברה משתנה ל-"בפירוק מרצון בהליך מזורז".
דבר היותה של חברה בהליך פירוק מרצון מזורז יתפרסם למשך 90 יום באתר משרד המשפטים.
בתום 100 ימים מאישור בקשת הפירוק מרצון בהליך מזורז, וככל שלא תוגש התנגדות- החברה תחוסל ואישור בדבר החיסול יישלח לחברה.
להנחיות בדבר הגשת התנגדות יש להיכנס לדף השירות: חברה פרטית (שאינה חברת יחיד) – פירוק מרצון בהליך מזורז – התנגדות לבקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז.

 

לתשומת ליבכם, לא ניתן לאשר בקשת פירוק מרצון בהליך מזורז במקרים הבאים:

 • אם קיימים על שם החברה שיעבודים או משכונים פעילים:
  • לבדיקת שעבודים, ניתן להפיק נסח חברה בתשלום.
  • לבדיקת משכונים לטובת החברה, עליכם לפנות למוקד רשות התאגידים – רשם המשכונות.
 • אם החברה בעלת מניות, דירקטורית או שותפה בתאגיד אחר. 

 

 

עורך דין וחשבונאי שלומי סבג בעל ניסיון של למעלה מ-15 שנים בצמרת משרדי עורכי הדין ורואי החשבון בישראל. עורך דין וחשבונאי בעל ניסיון רב והוא מתמחה בפירוק חברות מרצון, פטור מאגרות וביטול חובות אגרה מרשם החברות.

 האמור במאמר זה הינו לקוח מאתר רשם החברות שהוא בעל הזכויות. האמור לעיל הוא לידע כללי בלבד וכל המסתמך עליו עושה זאת על דעתו בלבד. אנו ממליצים לגשת ליעוץ משפטי פרטני.  

כתיבת תגובה